Global Gateway
land/språk

eFax - sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy gäller från och med den 29 mars 2012 för befintliga användare och från och med godkännande för nya användare.

j2 Cloud Services, Inc. and its subsidiaries (the "Company", "we", "us" or "our") are dedicated to establishing trusting relationships with our users by respecting their personal identity and by promoting the use of fair information practices. Denna sekretesspolicy ("Policy") beskriver den informationshantering som gäller för eFax webbplats www.efax.com ("Webbplatsen") och alla de tjänster ("Tjänster") som eFax erbjuder nu eller i framtiden. I den här policyn definieras "eFax-konto" som det konto genom vilket du har tillgång till Tjänsterna. Vi delar inte information vi har tagit emot från användare genom vår Webbplats eller våra Tjänster med någon tredje part om inte annat uttryckligen anges i denna Policy. I denna Policy beskrivs följande:

  1. Vilken personlig information Förtaget samlar in.
  2. Hur Företaget använder denna information och med vem Företaget eventuellt kommer att dela information om användare.
  3. Vilka val användare har när det gäller insamling, användning och spridning av informationen.
  4. Vilka typer av säkerhetsrutiner som finns för att motverka förlust, missbruk eller ändring av denna information under Företagets kontroll.
  5. Hur användare kan ändra felaktigheter i informationen.
  6. Hur vi kommer att informera dig om eventuella ändringar i denna Policy.
  7. Företagets deltagande i Safe Harbor-programmet.
  8. Företagets rutiner för datalagring.

Informationsinsamling

Företaget samlar in information från sina användare vid flera olika tillfällen på Webbplatsen och via Tjänsterna, både direkt från användaren (inklusive vid kontakt med vår kundservice och försäljningsavdelning) och genom användning av cookies, log-filer och transparenta giffar.

Registrering

För att kunna använda Tjänsterna måste du först fullfölja registreringsprocessen. Under registreringen måste du ange kontaktinformation (såsom namn, telefonnummer och e-postadress) och vi kommer att ge dig en PIN-kod. Vi använder denna registreringsinformation för att tillhandahålla våra tjänster och för att kontakta dig angående uppdateringar av Tjänsterna och andra tjänster som du eventuellt kan vara intresserad av. Vi kan komma att be om eller kräva att användare lämnar allmän demografisk information (såsom yrke och bransch) så att vi kan erbjuda en mer personlig upplevelse. Betalande användare måste även ange betalningsinformation (såsom ett kreditkortsnummer och utgångsdatum). Denna information används för fakturering och för att behandla användarnas order. Om vi får problem med att behandla en användares order och/eller erhålla betalning så används informationen för att kontakta användaren. Om du misslyckats med att fullfölja registreringen för eFax-service kan vi komma att kontakta dig och erbjuda hjälp med registrering till eFax eller mejla dig information om eFax eller andra tjänster som du eventuellt skulle vara intresserad av. Du kan tacka nej (opt-out) till dessa e-postmeddelanden genom att klicka på "opt-out"-länken i meddelandena.

Pröva eFax

Om du väljer att använda Test eFax-verktyget på Webbplatsen kommer du automatiskt att skickas ett provfax via e-post. Vi kommer eventuellt också att skicka ytterligare e-postmeddelanden med information om eFax eller andra tjänster som eventuellt skulle kunna intressera dig. Du kan tacka nej (opt-out) till dessa e-postmeddelanden genom att klicka på "opt-out"-länken i meddelandena.

Organisationsanvändare; gratisanvändare som använder en organisations e-postadress.

Vi kommer eventuellt att samla in information som gäller enbart koncerner, myndigheter eller utbildningsenheter, eller andra affärsdrivande eller icke-vinstdrivande organisationer, såsom ett företags adress. Vi kan använda denna information utan restriktioner. Om du registrerar dig som en gratisanvändare med en organisations e-postadress förbehåller vi dessutom oss rätten att avslöja din e-postadress till ägaren av det URL som e-postadressen tillhör för att kunna kontrollera att de restriktioner som beskrivs i eFax Användarvillkor för eFax Free-tjänster; "Fair Use"-policyn, följs, i enlighet med eFax Kundavtal.

Cookies

En cookie är en datafil som lagras på användarens dator och innehåller information om användaren. Vi kan använda oss av både tillfälliga och permanenta cookies. När det gäller tillfälliga cookies så avbryts cookie-filen när användaren stänger webbläsaren. En permanent cookie är en liten textfil som lagras på användarens hårddisk under en längre tid. Permanenta cookies kan tas bort genom att man följer webbläsarens riktlinjer för hjälpfiler. Användning av en cookie länkar inte på något sätt till någon personlig information när du är på våra webbplatser, förutom om du väljer att lagra ditt användarnamn och PIN-kod så att du inte behöver fylla i dem varje gång du loggar in på ditt konto. En permanent cookie som är länkad till dina kontouppgifter kommer då att sparas på din dator. Om du inte godkänner den permanenta cookien kommer du fortfarande att kunna använda Webbplatsen, men din användning av vissa delar av den kommer att vara begränsad. Permanenta cookies gör det möjligt för oss att spåra och se våra användares intressen för att förhöja upplevelsen på vår Webbplats. Se avsnittet "Profil" nedan. Vissa av våra samarbetspartners (till exempel utomstående annonsörer) använder eventuellt cookies på Webbplatsen, i e-postmeddelanden eller i annonser på andra webbplatser. Dessa cookies är inte länkade till någon personlig information. Denna Policy täcker endast användning av cookies av Företaget och inte användning av cookies av annonsörer. Våra annonsörer har sina egna sekretesspolicies som du bör konsultera. För att skapa en användarvänlig upplevelse är vissa av våra annonsörers erbjudanden och annonser utformade så att de automatiskt överför användarens information till annonsörens startsida när användaren väljer att "klicka" på en annons eller ett erbjudande. För ytterligare information om att ta emot Företagets annonser på andra webbplatser och för att tacka nej till detta, var god se "Val/Opt-out"-avsnittet nedan.

Log-filer

Som de flesta andra webbsajter använder våra servrar loggar och andra tjänster för att analysera trender, administrera sajten och registrera användarnas rörelser, musklick och text som skrivs in i olika formulär (förutom personuppgifter) i sammanställd form, samt samlar in annan information i syfte att förbättra användarnas upplevelse och vår service. [Om du föredrar att avaktivera analystjänsten ClickTale kan du göra det på http://www.clicktale.net/disable.html].

Transparenta giffar

Transparenta giffar är små grafiska enheter med en unik identifierare med liknande funktion som cookies och vi kan använda dem för att spåra våra användares rörelse online. Transparenta giffar är osynliga på sidan och mycket mindre än cookies. De är ungefär lika stora som punkten i slutet av denna mening. Vi kan också använda transparenta giffar i vår HTML-baserade e-post för att ta reda på vilka e-postmeddelanden som har öppnats av mottagarna. Detta gör att vi kan mäta effektiviteten av viss kommunikation och effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer. Om du vill tacka nej till att få erbjudanden via e-postmeddelande, se "Val/Opt-out"-avsnittet nedan.

Profil

Vi kan komma att lagra information som vi samlar via cookies, log-filer och transparenta giffar för att skapa en profil av våra användare. En profil är lagrad information om enskilda användare som visar deras besökspreferenser och användning av Tjänsterna. Vi kan också komma att samla in information om användare och deras preferenser från utomstående parter. Se Tredje parts-mellanhänder; Delgivning av information nedan. Detta betyder att information kan komma att knytas till användarnas personliga information för att förbättra Webbplatsens innehåll för användarna, förbättra våra Tjänster och tillhandahålla nya tjänster som troligen är av intresse för användarna, samt för att skicka relevanta produktuppdateringar och marknadsföringskampanjer till användare som har tackat ja till att ta emot sådana.

Barns sekretess

Vi samlar inte medvetet in personlig information från barn under 13 år. Om vi får veta att vi har personlig information om ett barn under 13 kommer vi att radera den informationen ur våra system. For tips on protecting children's privacy online, please the FTC's Web site (http://www.consumer.ftc.gov/topics/privacy-identity).

Användning av personlig information

Lagar, säkerhet och trygghet

Företaget lämnar inte ut personlig information om våra användare (annat än i enlighet med denna Policy) eller övervakar, redigerar eller avslöjar innehållet i sina användares privata kommunikationer via Tjänsten förutom då Företaget i god tro anser att detta är nödvändigt för att:(1) följa lagstiftning eller där vi i god tro anser att ett sådant avslöjande är nödvändigt för ett pågående rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller en rättslig process som rör oss; (2) utreda, förhindra eller vidta åtgärder beträffande olaglig verksamhet; (3) skydda eller försvara Företagets rättigheter eller egendom; eller (4) skydda våra användares eller allmänhetens personliga säkerhet. Vi kan exempelvis avslöja personlig information för brottsbekämpande myndigheter, andra statliga tjänstemän eller för tredje part som svar på straffrättsliga eller civilrättsliga domstolsförelägganden. Ibland kommer dessa domstolsförelägganden från våra Internet-, telekommunikations- och samlokaliseringsleverantörer över hela världen som levererar det nätverk som vi behöver för att erbjuda våra tjänster. För att upprätthålla integriteten på våra nätverk samarbetar vi ofta med förfrågningar från dessa tredje parts leverantörer och/eller förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga tjänstemän som riktas till dessa leverantörer. I situationer där Företaget anser att det är nödvändigt att avslöja information om en användare (inklusive kontouppgifter) förbehåller vi oss rätten att avslöja all information vi har om denna användare.

Domstolsföreläggande

För att efterfråga kundinformation från Företaget i ett tvistemål måste du delge Företaget ett giltigt domstolsföreläggande, domstolsbeslut eller husrannsakansorder och godkänna Företagets villkor nedan när det gäller ersättning. All civil subpoenas should be directed to: j2 Cloud Services, Inc. Subpoena Department 6922 Hollywood Boulevard 5th Floor Los Angeles, CA 90028 Fax: 1-310-943-2400. Vid mottagande av ett giltigt domstolsföreläggande ingår det i Företagets policy att underrätta abonnenten vars information efterfrågas. I icke akuta ärenden kommer Företaget i allmänhet inte att samla ihop den stämda abonnentens personliga information förrän ungefär två veckor efter mottagandet av domstolsföreläggande om inte en formell invändning lämnas in av kunden eller om vi är juridiskt skyldiga att göra det. Företaget tar ut en avgift på 90,00 USD per timme för efterforskningar (plus ytterligare avgifter om vittnesmål eller deposition krävs), 0,25 USD per sida och 22,00 USD för att svara via Federal Express. Vi kommer att fakturera personen eller enheten som lämnar in domstolsföreläggandet och förespråkaren av domstolsföreläggandet måste betala inom 15 dagar från det att fakturan mottages. Checks should be made out to j2 Cloud Services, Inc.

Tillhandahållande av tjänster.

Användare bör också vara medvetna om (och härmed godkänna) att viss teknisk behandling av och tillgång till faxmeddelanden och deras innehåll kan krävas för att: (a) tillhandahålla Tjänsterna, inklusive men inte begränsat ill att dirigera och indexera meddelanden, (b) uppfylla anslutande nätverks tekniska krav, (c) förhindra eller minimera störningar i Tjänsterna eller (d) uppfylla andra liknande krav.

Välkomstmejl och specialerbjudanden

Vi skickar ett välkomstmeddelande med e-post till alla nya användare för att bekräfta deras uppgifter (såsom namn och e-postadress) och PIN-kod. Användare kan ibland få e-postmeddelanden som marknadsför Företagets tjänster och tjänster från andra parter som eventuellt skulle kunna intressera dem ("Marknadsföringsmeddelanden"). För att tacka nej (opt-out) till at få dessa marknadsföringsmeddelanden, se Val/Opt-out nedan. Vi kommer eventuellt också att kontakta användare via andra kommunikationsmedel, som telefon eller brev, med hjälp av den information som användarna delgett oss eller som vi har erhållit från andra källor enligt beskrivningen i Tredje parts-mellanhänder; delgivning av information nedan.

Produktuppdateringar, nyhetsbrev, servicemeddelanden

Vi kommer eventuellt att skicka dig meddelanden med användartips, produktuppdateringar eller ändringar i Kundavtalet eller i denna Policy. Om så behövs kommer vi även att skicka dig servicerelaterade meddelanden. Till exempel, om en Tjänst är tillfälligt avstängd på grund av underhåll kommer vi eventuellt att skicka e-postmeddelanden till användarna. Det går inte att tacka nej till dessa icke-reklamrelaterade meddelanden om man inte inaktiverar sitt konto.

Kundservice

Vi kommunicerar med användarna för att svara på deras begäran om hjälp eller angående frågor om användarnas konton. Vi kan svara via e-post, telefon, webbchatt, brev eller annan metod, enligt användarnas önskemål.

Inspelning av telefonsamtal

j2 Global spelar in alla telefonsamtal i utbildningssyfte, för att kunna förbättra våra tjänster, för att förebygga bedrägerier, samt för att kontrollera riktigheten i de instruktioner som kommuniceras till j2.

Missbruk; Spam- och skräpfax

Företaget har en policy med nolltolerans för missbruk. Även om vi inte kan ansvara för extern kommunikation mottagen via Tjänsterna så är det vår avsikt att använda alla lagligt tillgängliga medel för att förhindra otillåten användning av Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till spridning och mottagande av oönskade kommersiella fax ("skräpfax"). Vi begränsar specifikt medlemmar från att vidta åtgärder som innebär en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på Företagets resurser. Vi ber alla användare som besväras av skräpfax eller annan otillåten användning av Tjänsterna att vänligen rapportera detta här.

Tredje parts-mellanhänder; delgivning av information

För att Företaget ska kunna uppfylla sina åtaganden, för att förbättra våra Tjänster och den direkta information som vi ger våra användare om tjänster som skulle kunna vara av intresse för dem, kan vi använda utomstående parter och dela information om användarna med dessa parter. Till exempel verifierar Företaget faktureringsadressen för alla kreditkortstransaktioner och kan skaffa kreditupplysningar för en del företagskunder. Vi använder ett utomstående företag för att fakturera användare för tjänster. Dessutom kan vi använda tredje parter som värdar för delar av vår Webbplats och för att uppfylla vissa krav på information från våra användare och följa lagstiftningen. För att göra användarnas upplevelse mer personlig och ge dem relevanta erbjudanden från oss eller våra annonsörer kan vi komma att dela information om våra användare med utomstående parter, för att lära oss mer om våra användare och deras preferenser. Dessa företag behåller, delar, lagrar eller använder inte personlig information för några andra syften och information som erhålls från dessa tredje parters källor hanteras på ett sätt som överensstämmer med denna sekretesspolicy.

Vilka val användare har när det gäller insamling, användning och spridning av informationen.

Verksamhetsövergång

Om Företaget skulle genomgå en organisatorisk förändring, såsom en sammanslagning, ett förvärv av ett annat företag eller en försäljning av några av sina tillgångar kommer användarnas personliga information i de flesta fall att ingå i de tillgångar som överförs. Om en sådan organisatorisk förändring resulterar i att en användares personliga information kommer att användas på ett sätt som skiljer sig från vad som angavs när den samlades in kommer denne att kunna välja att inte tillåta att informationen används på detta nya sätt, enligt vad som beskrivs under Meddelande om ändringar nedan.

Val/Opt-out

Gratisanvändare tackar automatiskt ja till e-postmeddelanden med erbjudanden. Gratisanvändare som uppgraderar sina konton eller avbeställer sin gratistjänst kommer att fortsätta få sådana e-postmeddelanden med erbjudanden tills dess att de tackar nej genom att klicka på "opt-out"-länken i dessa meddelanden. Betalande användare kan tacka nej till att få e-postmeddelanden med erbjudanden genom att klicka på den "opt-out"-länk som finns i dessa meddelanden. Vi använder även utomstående annonsörer för att göra reklam för våra tjänster på andra webbplatser. Om du vill ha mer information om att ta emot Företagets annonser på andra webbplatser eller om du vill välja bort denna möjlighet, vänligen besök http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.

Länkar

Denna Policy gäller endast för information som har samlats in av Företaget via Webbplatsen, Tjänsterna och Kundservice. Företaget har annonser på och närstående relationer med ett flertal tredje parters webbplatser som leder intresserade parter till våra sidor. Information som samlas in på deras webbplatser omfattas inte av denna Policy. Företaget har co-branding-relationer med vissa webbplatser. En webbplats är en co-brand av Företaget om den erbjuder Företagets teknologi eller tjänster till sina kunder under ett annat varumärke. Co-branded-webbplatser kommer att ha sin egen sekretesspolicy som är specifik för varje sajt och användaren bör läsa dem noggrant innan registrering.

Undersökningar

Ibland kommer vi att be våra användare att delta i undersökningar. Att delta i dessa undersökningar är helt frivilligt och användaren kan därför välja om de vill svara eller lämna ut information. Den information som efterfrågas kan vara kontaktuppgifter (som namn och adress) eller demografisk information (som kön). Information från undersökningar kommer att användas för att övervaka eller förbättra användningen av och kvaliteten på Företagets tjänster. Användarnas personliga information kommer inte att avslöjas för eller delas med tredje parter såvida detta inte är beskrivet i denna Policy eller vi får deras medgivande. Även om vi använder en mellanhand som utför dessa undersökningar så kan de inte använda användarnas personliga information för några andra ändamål.

Tell-A-Friend

Om användare väljer att informera en vän om våra tjänster ber vi dem om vännens namn och e-postadress. Företaget skickar automatiskt ut ett enskilt e-postmeddelande som erbjuder vännen att besöka Företagets webbplats.Företaget lagrar denna information endast för att skicka detta enda e-postmeddelande och övervaka framgången av vårt vänprogram.

Lotterier, tävlingar, gåvor

Från tid till annan kommer vi att erbjuda våra användare chansen att delta i utlottningar, tävlingar och utdelningar av gratisprodukter. Det är helt frivilligt att delta i dessa kampanjer och användaren kan därmed själv välja att delge denna information eller inte. Den information som efterfrågas kan vara kontaktuppgifter (som namn och adress) eller demografisk information (som kön). Användarnas personliga information kommer inte att avslöjas för eller delas med tredje parter såvida detta inte är beskrivet i denna Policy eller vi får deras medgivande. Även om vi använder en mellanhand som utför dessa kampanjer så kan de inte använda användarnas personliga information för några andra ändamål.

Särskilt meddelande till invånare i Kalifornien

Individuella användare som bor i Kalifornien och som har delgett Företaget personlig information har rätt att en gång per kalenderår begära att företaget informerar dem om vissa typer av personlig information som har delgivits tredje parter för att användas vid direktreklam. Sådana begäran ska skickas till Chief Privacy Officer på cpo@j2global.com. Inom trettio dagar efter det att vi har mottagit en sådan begäran kommer vi att tillhandahålla en lista över de typer av personlig information som vi under det senaste kalenderåret har delat med andra företag för att användas av dem för direktreklam, samt namn och adress till dessa tredje parter. Företaget förbehåller sig rätten att inte svara på begäran som har skickats på annat sätt än till den e-postadress som anges i detta avsnitt.

Säkerhet

Företaget använder sig av alla tillämpliga åtgärder för att skydda användares information. När vårt registrerings-/orderformulär uppmanar användare att skriva in känslig information är informationen skyddad med ett krypteringsprogram som heter SSL. Allting du gör efter det att du har loggat in på ditt konto är också krypterat med SSL.

Förutom att vi använder SSL-kryptering för att skydda känslig information online använder vi också säkerhetsåtgärder för att skydda användarinformation offline. Alla våra användares information, inte bara den känsliga information som nämns ovan, är begränsad till våra kontor. Endast anställda som behöver information för att utföra ett särskilt jobb (exempelvis kundservicepersonal eller faktureringskontorister) ges tillgång till personlig information. Avslutningsvis befinner sig de servrar som lagrar personlig information i en säker miljö.

Ändra din personliga information

Om en användares personliga information ändras (såsom telefonnummer, kreditkort eller e-postadress) kan man själv ändra denna information genom att logga in på sitt konto på Webbplatsen. Om användaren har avslutat sitt konto måste denne ringa Kundservice för att ändra sin personliga information.

Meddelande om ändringar

Om vi bestämmer oss för att ändra vår Policy på ett icke-betydande sätt publiceras detta i sekretesspolicyn och på andra platser som vi anser viktiga så att våra användare alltid är medvetna om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om några, som vi avslöjar den. Vi kommer att använda informationen i enlighet med den sekretesspolicy under vilken informationen samlades in.

Skulle Policyn ändras på ett betydande sätt kommer vi dock att meddela användarna via e-postmeddelade. Användarna kommer att ha möjlighet att välja om vi får använda deras information på ett annat sätt. Om användare har tagit bort/inaktiverat sitt konto så kommer de dock inte att kontaktas om vi ändrar vår Policy och deras personliga information kommer inte heller att användas på detta nya sätt.

Safe Harbor

We have certified that we adhere to the Safe Harbor Privacy Principles agreed upon by the U.S. and the E.U. For more information about the Safe Harbor and to view our certification, visit the U.S. Department of Commerce's Safe Harbor Web site at http://www.export.gov/safeharbor.

Datalagring

Tiden under vilken vi lagrar information varierar beroende på vad informationen används till. I vissa fall finns det lagstadgade minimiperioder för lagring av data. Om det inte finns en specific rättslig skyldighet för oss att lagra informationen kommer vi inte att lagra den längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna samlades in eller för vilka de ska bearbetas ytterligare.

Frågor?
Ring oss
08 403 049 61
infose@mail.efax.com
nedre kurva
o o o