Kundavtal för eFax

(För att se kundavtalet för företagskonton, vänligen gå till www.efaxcorporate.com)

Dessa villkor för service gäller från och med den 1 oktober 2018 för befintliga användare och efter godkännande för nya användare.

VÄNLIGEN LÄS IGENOM DESSA VILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN ELLER REGISTERAR DIG FÖR TJÄNSTER
 1. eFax-tjänster
 2. Användarvillkor för eFax Pro-tjänster
 3. Användarvillkor för eFax Plus-tjänster
 4. Användarvillkor för eFax: "Fair Use"-policy.
 5. Lagring av fax
 6. Villkor för e-post
 7. Användarvillkor för eFax Broadcast-tjänster
 8. Sekretesspolicy och dataskydd.
 9. Kundens ansvar
 10. Oönskade faxannonser/spam-drop-box-policy
 11. Uppgsägning
 12. Kundens försäkran
 13. Ändring av kundavtal
 14. Ändring av tjänster
 15. Medlemskonto, PIN och säkerhet
 16. Garanti- och ansvarsfriskrivning och begränsning av ansvar
 17. Avgifter
 18. Uppsägning på grund av utebliven betalning
 19. Uppdatering av kreditkort och betalkort
 20. Äganderätt
 21. Skadeersättning
 22. Ingen återförsäljning av tjänsterna
 23. Delaktighet i marknadsföring av annonsörer
 24. Meddelanden; samtycke
 25. Allmänna villkor
 26. Övrig upphovsrätt/äganderätt
 27. Inspelning av telefonsamtal.
 28. Rättsliga meddelanden

Detta avtal, som reglerar villkoren för din användning av eFax® -tjänster, är mellan dig ("du" eller "kunden"), som behörig användare av sådana tjänster, och j2 Cloud Services, Inc. ("j2 US") ett företag i Delaware ("j2 Global") och/eller företaget Ireland Limited ("j2 Ireland"), ett företag i Irland (båda, "företaget"), som specificerat i den följande paragrafen, och reglerar villkoren för din användning av tjänsterna.

Dina tjänster tillhandahålls dig och du kommer juridiskt att vara kund hos (i) j2 US om du har utfärdats ett servicetelefonnummer som är lokalt i USA eller Latinamerika och hos (ii) j2 Ireland om du har utfärdats ett servicetelefonnummer utanför USA och Latinamerika. Det namn som kommer att visas på dina räkningar kommer att vara j2 US om du bor i USA eller Latinamerika och j2 Ireland om du bor utanför USA och Latinamerika.

Kontaktinformationen för j2 Cloud Services, Inc. är följande:

Adress: 6922 Hollywood Boulevard, 5th Floor, Los Angeles, CA 90028, U.S.A.

Kontaktinformationen för j2 Global Ireland Limited. är följande:
Adress: Unit 3, Woodford Business Park, Santry, Dublin 17, Ireland
Registreringsnummer: 379517 - VAT-nummer: IE 6399517 U

Detta avtal, tillsammans med övrigt rådande regler, policyer (inklusive sekretesspolicyn, av vilken du hittar en aktuell kopia på sekretess), prislistor eller andra kompletterande dokument uttryckligen införlivade häri genom hänvisning och publicerade då och då av j2 Global (tillsammans "Avtalet") utgör hela avtalet mellan j2 Global och dig angående eFax-service och ersätter alla tidigare överenskommelser mellan parterna om föremålet för detta Avtal. Utan hänsyn till föregående är din användning av programvara som tillhandahålls av j2 Global för tjänster föremål för ett separat avtal som reglerar Kundens användning av sådan programvara. I detta avtal definieras "eFax-tjänster" eller "Tjänster" som varje och alla tjänster som tillhandahålls av j2 Global till dig nu eller i framtiden. Genom att använda eFax-tjänster accepterar du och godkänner din bindning till detta Avtal.

För kanadensiska kunder: Observera att när du lägger en order för ett köp på denna webbplats utgör det ett erbjudande om köp och förblir föremål för j2 Globals acceptans. Varor eller tjänster som beskrivs på denna webbplats utgör ett erbjudande om att erbjuda köp.

Om du misslyckats med att fullfölja registreringen för eFax-tjänster kan j2 Global komma att kontakta dig och erbjuda hjälp för registrering till eFax eller annan j2 Global-tjänst. Du godkänner härmed att j2 Global kan ta kontakt även om du slutligen väljer att inte registrera dig för någon j2 Global-tjänst.

1. eFax-tjänster.

j2 Global erbjuder eFax-service på sin webbplats www.efax.com (tillsammans med övriga webbplatser som ägs och drivs av j2 Global, "eFax webbplats"). De enskilda tjänsterna är:

 1. eFax Pro™: eFax Pro inkluderar men är inte begränsat till: (i) ett personligt lokalt eller avgiftsfritt telefonnummer (tillsammans med fjärr- (dvs. icke- lokala eller avgiftsfria) telefonnummer "eFax-nummer") som står för leverans av fax och röstmejlmeddelande till elektronisk post ("e-post") i större volymer än övriga tjänster beskrivna nedan (se "Fair use"-policyn i sektion 2, nedan); och (ii) utgående fax från e-post eller från eFax webbplats. eFax Pro kallas i det följande "Pro" eller "Pro-service".
 2. eFax Plus®: eFax Plus inkluderar men är inte begränsat till: (i) ett eFax-nummer som står för leverans av fax och eventuellt meddelande från röstmail och e-post i större volymer än de som beskrivs för Free-tjänster nedan men mindre än Pro-tjänster (se "Fair Usage"-policyn i Avsnitt 3 nedan) och (ii) utgående fax från e-post eller eFax webbplats. eFax Plus kallas i det följande "Plus" eller "Plus-service".
 3. eFax Free®: eFax Free inkluderar men är inte begränsat till ett eFax fjärrnummer eller icke geografiskt nummer som står för leverans av ett begränsat antal fax till e-post. See "Fair Usage"-policyn i sektionen 4 nedan. eFax Free hänvisas nedan till som "Free" eller "Free-service".
 4. eFax Broadcast®: eFax Broadcast gör det möjligt för kunden att ladda upp en databas eller ett kalkylblad till eFax webbplats samt att faxa ett dokument till varje faxnummer på databasen eller kalkylbladet för en avgift som publiceras på eFax webbplats. eFax Broadcast-kunder som skickar fax till Storbritannien har även möjlighet att låta sin lista gå igenom Fax Preference Service ("FPS"). Tjänster som liknar FPS finns tillgängliga i andra länder. Om kunder väljer att inte få sina nummer kontrollerade av FPS eller liknande service i andra länder kommer j2 Global inte automatiskt kontrollera nummer mot FPS eller liknande service i andra länder. Kunder som väljer att inte skicka sin lista genom FPS eller liknande tjänster i andra länder måste följa alla lagar, regler och föreskrifter, inklusive och utan begränsning, direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (EU-direktiv) 2003 och direktivet om telekommunikation (dataskydd och personlig integritet) 1999.

« Tillbaka till toppen

2. Användarvillkor för eFax Pro-tjänster

Användarvillkoren för Pro-tjänster varierar beroende på om kunden har erhållit ett lokalt (icke avgiftsfritt) eller ett avgiftsfritt eFax-nummer som beskrivs nedan:

 1. Användarvillkor för Pro-lokal-nummerservice: "Fair Use"-policy. Som kund hos Pro-tjänster kommer du att erhålla ett eFax-nummer från vilket du kan ta emot fax och röstmail till din e-post. Du får också möjlighet att skicka fax från din e-post eller från eFax webbplats.

  OBSERVERA ATT DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ÄR FÖREMÅL FÖR j2 GLOBALS "FAIR USE"-POLICY. DU STRIDER MOT DENNA POLICY OM DITT ANVÄNDANDE INOM EN TRETTIO (30) DAGARS PERIOD ÖVERSTIGER DET GENOMSNITTLIGA ANVÄNDANDET FÖR KUNDER MED MER ÄN TRE (3)GÅNGER NÄR DET GÄLLER j2 GLOBALS eFAX PRO, eFAX PLUS OCH jCONNECT PREMIER® UNDER EN TRETTIO (30) DAGARS PERIOD. I DENNA POLICY STÅR "ANVÄNDNING" FÖR DET TOTALA ANTALET AV FAXSIDOR OCH MINUTER AV MOTTAGNA RÖSTMAIL, EXKLUSIVE ALL REKLAM OCH INFORMATIONSMEDDELANDEN SOM SKICKATS TILL DIG DIREKT FRÅN j2 GLOBAL. SOM EN ANPASSNING TILL VÅRA KUNDER TILLÄMPAR j2 GLOBAL ENDAST DENNA POLICY NÄR ANVÄNDNINGEN ÖVERSTIGER 200 SAMMANLAGDA FAXSIDOR OCH MINUTER AV MEDDELANDEN FÖR RÖSTMAIL UNDER EN TRETTIO (30) DAGARS PERIOD VILKET BETYDLIGT ÖVERSTIGER DET TILLÅTNA ANTALET I DENNA "FAIR USE"-POLICY. UTAN HÄNSYN TILL DETTA FÖRBEHÅLLER VI OSS RÄTTEN TILL ATT NÄR SOM HELST TILLÄMPA DENNA POLICY I ENLIGHET MED DESS VILLKOR (OM ANVÄNDNINGEN INOM EN TRETTIO (30) DAGARS PERIOD ÖVERSTIGER DEN ALLMÄNNA NIVÅN AV ANVÄNDANDE MER ÄN TRE (3) GÅNGER NÄR DET GÄLLER eFAX PRO-, eFAX PLUS- OCH jCONNECT PREMIER-KUNDER UNDER PERIODEN PÅ TRETTIO (30) DAGAR).

  OM DU BRYTER MOT DENNA POLICY KOMMER DU AUTOMATISKT ATT DEBITERAS U.S. $0,15 (ELLER MOTSVARANDE I LOKAL VALUTA) PER FAXSIDA OCH MINUTER AV RÖSTMAIL I ENLIGHET MED GRÄNSEN FÖR "FAIR USAGE". FÖR VARJE ÖVERFÖRING BERÄKNAS ANTAL SIDOR UTIFRÅN DET FAKTISKA ANTALET SIDOR ELLER ANTAL HELA ELLER DELVISA 60-SEKUNDER AV TID FÖR ÖVERFÖRING. UTAN HÄNSYN TILL DET SOM NÄMNTS TIDIGARE OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING FÖRBEHÅLLER SIG j2 GLOBAL RÄTTEN ATT SÄGA UPP ELLER AVSLUTA DITT KONTO UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE VID BROTT MOT POLICYN. Användarvillkor för avgiftsfria Pro-tjänster. Som kund av avgiftsfria Pro-tjänster kommer du att erhålla ett avgiftsfritt eFax-nummer från vilket du kan ta emot fax och röstmailmeddelanden i din e-post. Du kommer att debiteras en avgift (som anges på eFax webbplats) baserat på det sammanlagda antalet faxsidor och minuter av röstmailmeddelanden. Som Pro-kund har du möjlighet att skicka fax via din e-post och anmäla dig till ytterligare tjänster som j2 Global erbjuder, vilka beskrivs på eFax webbplats och regleras av villkoren i detta Avtal.

« Tillbaka till toppen

3. Användarvillkor för eFax Plus-tjänster

Villkoren för användning av Plus-tjänster varierar beroende på om kunden har mottagit ett lokalt (icke avgiftsfritt), fjärr-, icke geografiskt eller avgiftsfritt eFax-nummer i enlighet med nedanstående beskrivning:

 1. Användning av Plus-nummerservice, Fair Use-policy. Som Plus-service-kund kommer du att erhålla ett lokalt, fjärr- eller icke geografiskt eFax-nummer från vilket du kan ta emot fax och även röstmailmeddelanden (valfritt) till din e-post. Du kommer att kunna ta emot ett begränsat antal faxsidor och minuter av röstmailmeddelanden gratis (som beskrivs på eFax webbplats). Överskrider du det begränsade antalet av gratis faxsidor och/eller gratis röstmailmeddelanden kommer du att debiteras en användaravgift (beskrivet på eFax webbplats) baserat på det sammanlagda antalet faxsidor och minuter av röstmailmeddelanden. Som Plus-kund har du möjlighet att skicka fax via din e-post mot en avgift som beskrivs på eFax webbplats. Du har också möjlighet att anmäla dig till ytterligare tjänster som j2 Global erbjuder och som beskrivs på eFax webbplats och som är föremål för villkoren i detta Avtal.

  OBSERVERA ATT DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ÄR FÖREMÅL FÖR j2 GLOBALS "FAIR USE"-POLICY. DU STRIDER MOT DENNA POLICY OM DU INOM EN TRETTIO (30) DAGARS PERIOD ÖVERSTIGER DET GENOMSNITTLIGA ANVÄNDANDET MER ÄN TVÅ (2) GÅNGER NÄR DET GÄLLER ANVÄNDNING AV j2 GLOBALS eFAX PRO-, eFAX PLUS- OCH jCONNECT PREMIER®-KUNDER UNDER DENNA PERIOD PÅ TRETTIO (30) DAGAR. I DENNA POLICY STÅR "ANVÄNDNING" FÖR DET TOTALA ANTALET AV FAXSIDOR OCH MINUTER AV MOTTAGNA RÖSTMAIL, EXKLUSIVE ALL REKLAM OCH INFORMATIONSMEDDELANDEN SOM SKICKATS TILL DIG DIREKT FRÅN j2 GLOBAL. SOM EN ANPASSNING TILL VÅRA KUNDER TILLÄMPAR j2 GLOBAL ENDAST DENNA POLICY NÄR ANVÄNDNINGEN ÖVERSTIGER 130 SAMMANLAGDA FAXSIDOR OCH MINUTER AV MEDDELANDEN FÖR RÖSTMAIL UNDER EN TRETTIO (30) DAGARS PERIOD VILKET BETYDLIGT ÖVERSTIGER DET TILLÅTNA ANTALET I DENNA "FAIR USE"-POLICY. TROTS DENNA TILLÄMPNING FÖRBEHÅLLER VI OSS RÄTTEN ATT NÄR SOM HELST TILLÄMPA DENNA POLICY I ENLIGHET MED DESS VILLKOR (DVS. ANVÄNDNING INOM EN TRETTIO (30) DAGARS PERIOD SOM ÖVERSTIGER DET GENOMSNITTLIGA ANVÄNDANDET MED TVÅ (2) GÅNGER FÖR eFAX PRO, eFAX PLUS OCH jCONNECT UNDER TRETTIO (30) DAGARS-PERIODEN).

  OM DU BRYTER MOT DENNA POLICY KOMMER DU AUTOMATISKT ATT DEBITERAS EN AVGIFT PÅ U.S. $0,15 (ELLER MOTSVARANDE I LOKAL VALUTA) PER FAXSIDA OCH MINUTER AV RÖSTMAIL I ENLIGHET MED GRÄNSEN FÖR "FAIR USAGE". UPPGRADERING KAN SKE TILL eFAX PRO FÖR ATT KUNNA TA DEL AV EN MER OMFATTANDE "FAIR-USAGE"-POLICY. FÖR VARJE ÖVERFÖRING BERÄKNAS ANTAL SIDOR UTIFRÅN DET FAKTISKA ANTALET SIDOR ELLER ANTAL HELA ELLER DELVISA 60-SEKUNDER AV TID FÖR ÖVERFÖRING. UTAN HÄNSYN TILL DET SOM NÄMNTS TIDIGARE OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING FÖRBEHÅLLER SIG j2 GLOBAL RÄTTEN ATT SÄGA UPP ELLER AVSLUTA DITT KONTO UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE VID BROTT MOT POLICYN.
 2. Användarvillkor för avgiftsfria Plus-tjänster. Som kund av avgiftsfria Plus-tjänster kommer du att erhålla ett avgiftsfritt eFax-nummer från vilket du kan ta emot fax och röstmail (valfritt) till din e-post. Du kommer att debiteras en avgift (som anges på eFax webbplats) baserat på det sammanlagda antalet mottagna faxsidor och minuter av röstmailmeddelande. Som Plus-kund har du möjlighet att skicka fax via din e-post och att anmäla dig till ytterligare tjänster som j2 Global erbjuder och som beskrivs på eFax webbplats. All information är föremål för villkoren i detta Avtal eller övriga avtal som är specifika för ytterligare service.

« Tillbaka till toppen

4. Användarvillkor för eFax: "Fair Use"-policy.

Som kund av Free-tjänster erhåller du ett fjärr-eFax-nummer (icke lokalt) från vilket du kan ta emot ett begränsat antal fax i din e-post. DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT RIKTNUMMER ELLER PREFIX FÖR DETTA eFAX- NUMMER ENDAST KOMMER ATT VÄLJAS AV J2 GLOBAL UTIFRÅN TILLGÄNGLIGHET OCH ATT DU INTE HAR MÖJLIGHET ATT VÄLJA ELLER ÄNDRA DETTA RIKTNUMMER OM DU INTE UPPGRADERAR TILL EN BETALD PRENUMERATION. j2 Global erbjuder den kostnadsfria servicen som en bekvämlighet för dig och förbehåller sig rätten att säga upp din kostnadsfria service när som helst utan förvarning. DU FÖRSTÅR ATT FREE-TJÄNSTERNA ÄR FÖREMÅL FÖR j2 GLOBALS "FAIR USE"-POLICY FÖR GRATISKONTON. DU STRIDER MOT DENNA POLICY OM DU INOM EN TRETTIO (30) DAGARS PERIOD TAR EMOT MER ÄN TJUGO (20) FAXSIDOR, EXKLUDERAT REKLAM ELLER INFORMATIONSMEDDELANDEN SOM SKICKATS TILL DIG DIREKT FRÅN J2 GLOBAL. I HÄNDELSE AV ATT DU BRYTER MOT DENNA POLICY KOMMER J2 GLOBAL ATT FÖRSÖKA UPPLYSA DIG OM ÖVERTRÄDELSEN OCH ERBJUDA EN UPPGRADERING TILL BETALSERVICE. OM DU VÄLJER ATT INTE UPPGRADERA KAN DITT KONTO SÄGAS UPP ELLER STÄNGAS AV AV J2 GLOBALS OM INTE ANNAT GÄLLER ENLIGT LAG. OM J2 GLOBAL MISSLYCKAS MED ATT GENOMFÖRA POLICYN FINNS DET INGET SOM MOTSÄGER ATT DEN TILLÄMPAS ÅTER I FRAMTIDEN FÖR TIDIGARE ELLER NUVARANDE ÖVERTRÄDELSER.

VARJE KUND, OAVSETT OM DET GÄLLER ETT FÖRETAG ELLER EN PRIVATPERSON, ÄR BEGRÄNSAD TILL ETT (1) GRATIS eFAX-NUMMER. Om du eller ditt företag önskar mer än ett (1) eFax-nummer frågar j2 Global om en uppgradering till betalservice som du i så fall bör tacka ja till. Utan hänsyn till vår sekretesspolicy som beskrivs i avsnittet 8 nedan så har j2 Global rätt att lämna ut e-postadressen till kunder av Free-tjänster till URL-ägaren av e-postadressen för att övervaka att regler efterföljs och för att upprätthålla de begränsningar som beskrivs i denna paragraf. j2 Global har även tillstånd att se över din användning av Free-tjänsterna och eventuell tillhörande programvara om ett skriftligt intyg skickas minst fem (5) dagar innan med upplysning om genomförandet av en sådan övervakning av din anläggning under normala arbetstider. j2 Global förbehåller sig rätten att omedelbart säga upp eller stänga av din tjänst, om inte lagen anger annat, om företaget anser att du har brutit mot begränsningarna av Free-tjänsterna eller tillhörande programvara. Detta gäller oavsett om j2 Global har genomfört en granskning eller inte. Du accepterar att betala j2 Global det belopp du skulle ha varit skyldig att betala för Plus-tjänsterna under perioden som missbrukats i enlighet med Free-tjänsternas "Fair use"-policy samt kostnaden för j2 Globals eventuella undersökningar som påvisar att j2 Global funnit bevis för bristande efterlevnad. OM J2 GLOBAL MISSLYCKAS MED ATT GENOMFÖRA POLICYN KAN DEN ÄNDÅ TILLÄMPAS ÅTER I FRAMTIDEN FÖR TIDIGARE ELLER NUVARANDE ÖVERTRÄDELSER.

Du har möjlighet att anmäla dig till ytterligare tjänster som j2 Global erbjuder och som beskrivs på eFax webbplats. Samtliga tjänster är föremål för villkoren i detta Avtal eller övriga specifika avtal för tilläggstjänster.

« Tillbaka till toppen

5. Lagring av fax.

Medan ditt eFax-konto är aktivt kommer j2 Global att lagra faxmeddelanden som mottagits via ditt eFax-nummer under en period av max trettio (30) dagar för Free-kunder och så länge kontot är aktivt för Plus-kunder och Pro-kunder. Datum för mottagande av sådan fax gäller i vardera fall. Dessa fax är tillgängliga via online eFax Messenger Center. Du godkänner att j2 Global kan ändra sina rutiner och begränsningar gällande lagring av faxmeddelanden, inklusive utan begränsning, det maximala antalet dagar som faxmeddelanden kommer att lagras, det maximala antalet meddelanden som lagras vid en viss tidpunkt och det maximala lagringsutrymmet som kommer att tilldelas j2 Globals servrar för din räkning, när som helst, som anges i Avsnitt 13. Du godkänner vidare att, utifrån tillämplig lag, j2 Global inte har något ansvar eller skyldighet om faxmeddelanden och/eller annan kommunikation raderats eller inte lagrats via tjänsterna.

« Tillbaka till toppen

6. Villkor för e-post

Aktiva eFax Plus- och eFax Pro-abonnenter kan erhålla ett gratis e-postkonto från www.123mail.net som omfattas av standardvillkoren för användning av denna tjänst (se www.123mail.net/terms.html) och som finns att tillgå via online eFax Message Center. Du bekräftar och accepterar att j2 Global inte har något som helst ansvar för din användning av denna e-posttjänst och att, med förbehåll för tillämplig lag, j2 Global kan avbryta eller ändra villkoren för den här e-posttjänsten när som helst, vilket anges i Avsnitt 13. Denna e-posttjänst är kanske inte tillgänglig i alla länder där j2 Global erbjuder eFax-nummer.

« Tillbaka till toppen

7. Användarvillkor för eFax Broadcast Service.

eFax Broadcast är en ej återbetalningsbar förbetald service. Kunderna debiteras per sida för eFax Broadcast. Gällande avgifter finns på eFax webbplats.

« Tillbaka till toppen

8. Sekretesspolicy och datasydd.

För alla kunder: j2 Global behandlar personuppgifter i enlighet med vår sekretesspolicy som finns tillgänglig på https://microsites.efax.com/efax/privacysom vi kan komma att uppdatera då och då. Vi uppmanar dig att regelbundet granska vår sekretesspolicy.

Endast företagskunder: Om du är en företagskund och tjänsterna omfattar behandling av personuppgifter som är föremål för EU:s Allmänna dataskyddsförordning 2016/679, ”GPDR”), är j2 Ireland ett personuppgiftsbiträde och du är den personuppgiftsansvarige när det gäller sådana personuppgifter (enligt definitionen i GPDR), vilka behandlas i enlighet med detta avtal.

You retain control over the content of the faxes, and as such the types of personal data that are subject to processing cannot be categorised by j2 Global Ireland Limited in these terms and conditions. It is assumed such personal data may include all categories of personal data relating to customer's, or its customer's own clients, customers, suppliers, employees, other personnel and/or other data subjects.

Kund kan meddela j2 Ireland om de kategorier av registrerade eller typer av personuppgifter som ska införlivas i dessa villkor genom att använda kontaktuppgifterna som anges i sekretesspolicyn.

Som personuppgiftsbiträde kommer [j2 Global Ireland Limited] när det gäller personuppgifter (enligt definitionen i GDPR) som tillhandahålls av dig eller genereras genom att använda tjänsterna enligt detta avtal:

 1. att behandla sådana personuppgifter i enlighet med dessa villkor och i övrigt följa dina dokumenterade instruktioner (inkl. via e-post) i samband med sådan behandling. I de fall sådana instruktioner tillhandahålls muntligen kommer vi att dokumentera dessa. Om j2 Global Ireland Limited vid något tillfälle inte är i stånd att följa dina instruktioner avseende behandlingen av personuppgifter (oavsett om det är på grund av en ändring i tillämplig lag eller en förändring i dina instruktioner, eller av någon annan anledning) skall j2 Ireland omgående:
  1. underrätta dig om sådan oförmåga, i den utsträckning som medges av tillämplig lag, samt
  2. upphöra med all behandling av de berörda personuppgifterna (förutom att bara lagra och upprätthålla säkerheten för de berörda personuppgifterna) tills du ger nya instruktioner som j2 Global Ireland Limited är i stånd att följa.
 2. säkerställa att personuppgifter förblir konfidentiella,
  1. vidta rimliga åtgärder för att se till att all berörd personal hos [j2 Global Ireland Limited] och eventuella underleverantörers pålitlighet och trovärdighet samt
  2. vidta rimliga åtgärder för att se till att all berörd personal hos j2 Global Ireland Limited och eventuella underentreprenörer har åtagit sig att garantera sekretessen för alla personuppgifter som de behandlar,
 3. säkerställa att j2 Global Ireland Limited, i de fall de anlitar en annan underleverantör, kommer att underrätta dig samt:
  1. ge dig en rimlig möjlighet att invända mot utnämningen av den underentreprenören (och om du inte kommer med några invändningar inom trettio (30) dagar efter det att du har underrättats om den föreslagna underleverantören kommer detta att tolkas som att du ger ditt godkännande), samt
  2. ingå ett bindande skriftligt avtal med underleverantören som påför underleverantören samma skyldigheter som gäller för j2 Global Ireland Limited enligt detta avtal avseende behandling av personuppgifter, med förbehåll för att ovanstående stämmer, tillåter du härmed i regel j2 Global Ireland Limited att anlita andra underleverantörer i relation till tjänsterna.
 4. på din begäran och på din egna bekostnad, omgående förse dig med allt rimligt tekniskt och organisatoriskt bistånd (med hänsyn till tjänsternas natur och funktionalitet) som krävs för att på ett tillbörligt sätt besvara förfrågningar från individer som utövar sina rättigheter enligt GDPR,
 5. på din begäran och på din egna bekostnad, omgående förse dig med allt rimligt bistånd som krävs för att du ska kunna:
  1. underrätta berörda myndigheter och/eller berörda individer om viktiga överträdelser av GDPR,
  2. utföra konsekvensbedömningar för dataskydd, när det behövs, och
  3. få alla nödvändiga tillstånd från alla berörda tillsynsmyndigheter,
 6. (f) radera (eller, på din begäran vid uppsägning eller innan uppsägning, lämna tillbaka) alla personuppgifter som behandlats för att utföra tjänsterna som är i j2 Ireland ägo inom 180 dagar efter uppsägningen eller utgången av detta avtal, förutom personuppgifter i relation till vilka j2 Ireland är personuppgiftsansvarig (dessa kommer att behandlas i enlighet med vår sekretesspolicy) och såtillvida inte tillämplig lag i EU eller ett EU-land kräver annat,
 7. på din begäran och på din egna bekostnad:
  1. omedelbart ge dig all information du behöver för att kunna bevisa att du uppfyller dina skyldigheter enligt GDPR i den utsträckning j2 Global Ireland Limited kan tillhandahålla sådan information, och
  2. tillåta och bidra till undersökningar, inklusive inspektioner, utförda av dig, dina revisorer eller person utnämnd av dig, så länge en sådan undersökning sker under normala arbetstider och med förvarning inom rimlig tid till j2 Global Ireland Limited samt följer rimliga sekretesssprocedurer. Before the commencement of any such audit, the parties shall mutually agree upon the scope, timing, and duration of the audit. You may not audit j2 Global Ireland Limited more than once annually; and
 8. vidta lämpliga tekniska och säkerhetsrelaterade åtgärder för att skydda sådana personuppgifter mot obehörig eller olaglig behandling och mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust och ändring, obehörigt röjande av eller åtkomst till sådana personuppgifter.

« Tillbaka till toppen

9. Kundens ansvar.

Du är helt ansvarig för innehållet i dina sändningar via denna service. j2 Global fungerar helt enkelt som en passiv kanal så att du kan skicka och ta emot information som du själv valt. Dock förbehåller sig j2 Global rätten att vidta åtgärder för tjänster som j2 Global anser nödvändiga om j2 Global anser att du eller din information kan göra j2 Global skadeståndsskyldiga eller störa servicen för dig eller övriga kunder eller orsaka att j2 Global förlorar (helt eller delvis) tjänsterna för j2 Globals ISPs eller andra leverantörer. Din användning av tjänsterna är föremål för alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar och regler (inklusive och utan begränsning de som styr kontoinsamling, exportkontroll, konsumentskydd, illojal konkurrens, diskriminering, värdepapper eller falsk marknadsföring). Du godkänner (1) att följa alla lagar om överföring av tekniska data som exporteras från något land genom tjänsterna (2) att inte använda tjänsterna för olagliga ändamål (3) att inte störa eller avbryta nätverk anslutna till tjänsterna (4) att följa alla regler, riktlinjer och rutiner för nätverk anslutna till tjänsterna (5) att inte använda tjänsterna för intrång i tredje parts upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet eller annan äganderätt eller rätt till publicitet eller integritet och(6) att inte överföra något olagligt, trakasserande, ärekränkande, kränkande, hotande, skadligt, vulgärt, obscent eller på annat sätt stötande material av något slag via tjänsterna. Vidare samtycker du till att inte överföra något material som uppmuntrar till ett uppträdande som kan utgöra en kriminell handling, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot gällande lokal, delstatlig, nationell eller internationell lag eller förordning. Tjänsterna använder sig av Internet så att du kan skicka och ta emot information som du själv väljer. Ditt uppförande är därför föremål för lagar, riktlinjer och rutiner på Internet. Du bekräftar att du inte kommer använda tjänsterna för kedjebrev, skräpfax eller skräppost, spamning eller någon verksamhet som använder sig av distributionslistor för någon person som inte har fått särskilt tillstånd att ingå i en sådan process eller på sådan lista. Vidare samtycker du till att inte försöka skaffa obehörig tillgång till andra datasystem. Du ska inte störa andra kunders användning av tjänsterna eller andra enheters använding av liknande tjänster.

Du måste (a) erhålla och betala för all utrustning och service från tredje part (t.ex. tillgång till Internet och e-postservice) som krävs för att du ska komma åt och använda eFax-tjänsterna (b) upprätthålla säkerheten för din PIN-kod, lösenord och annan konfidentiell information om ditt eFax konto och (c) i den utsträckning tillämplig lag tillåter, ansvara för alla kostnader som följer användningen av ditt eFax konto, inklusive otillåten användning innan du meddelat j2 Global om sådan användning och vidtagit åtgärder för att förhindra dess fortsatta förekomst.

« Tillbaka till toppen

10. Oönskade faxannonser/spam-drop-box-policy.
 1. Policy för oönskade faxannonser. I USA är det förbjudet att överföra oönskade faxannonser i enlighet med Federal Telephone Consumer Protection Act av1991 (TCPA) (http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/unwantedfaxes.html) och i Europeiska unionen i enlighet med förordningarna för integritet och elektronisk kommunikation 2003 och det är även brottsligt enligt många andra lagar i ett flertal länder, stater och provinser. Distribution av oönskade faxannonser via tjänsterna är förbjuden. Utan hänsyn till ovanstående anses inte j2 Globals distribution av reklam till sina kunder som oönskade faxannonser, baserat på ditt godkännande av detta Avtal.

  På initiativ och utan förvarning av j2 Global kan j2 Global använda tekniker och förfaranden såsom filter som kan avsluta överföringen av sådana oönskade faxannonser.

  Om du anser att du är mottagare av oönskade faxannonser ber vi dig följa dessa två steg:
  1. Om faxet innehåller ett telefonnummer, faxnummer eller annan kontaktinformation med vilka du kan "avskriva dig" från mottagandet av ytterligare skräpfax, vänligen gör det och
  2. Gå till följande webbsida och fyll i formuläret för klagomål genom att föra in den information som krävs och bifoga en kopia av det oönskade faxet:microsites.efax.com/efax/privacy. Du bekräftar och godkänner härmed att j2 Global, som ägare av alla eFax-nummer, har alla rättigheter (men inga skyldigheter) att bekräfta alla rättsliga anspråk som finns mot tredje part som ett resultat av ditt mottagande av oönskade faxannonser, inklusive men inte begränsat till åtal underTCPA och liknande lagar av andra länder, stater, provinser. Och i den utsträckning du har några rättigheter att föra sådana påståenden godkänner du härmed alla sådana rättigheter till j2 Global för tillhandahållandet av tjänsterna enligt detta Avtal.

   Eftersom våra eFax-nummer får överlåtas till andra kunder i händelse av att ditt konto avbryts och för att säkerställa bästa möjliga service för alla kunder, är du inte tillåten att välja "opt in" för att få faksimilannonser till ditt eFax-nummer över kommersiella tillgångar eller kvalitet på egendom, varor eller tjänster från personer som du inte har en etablerad affärsrelation till.
 2. Policy gällande spam i Drop-Box. j2 Global tillåter inte att deras kunder använder sina eFax-nummer som "drop-box" för att besvara e-post eller spamerbjudanden via fax. Om du anser att du är mottagare av spam via e-post eller fax från någon som använder ett eFax-nummer som en "drop-box" för svar, ber vi dig vänligen att följa dessa steg:
  1. Om e-posten eller faxet innehåller en e-postadress, telefonnummer, faxnummer eller annan kontaktinformation så att du kan "avskriva" dig från mottagandet av fler meddelanden, vänligen gör så.
  2. Vänligen vidarebefodra den kränkande e-posten, om du inte lyckas med att "avskriva" dig, till abuse@mail.j2.com. Vi kommer att granska ditt klagomål och avgöra om fax/röstmail-numret som refereras i spam-e-posten eller spam-faxet är ett eFax-nummer. Om det är det kommer vi att försöka kontakta kunden och, om nödvändigt, säga upp eller stänga av personens eFax-service.

   Vi uppskattar din hjälp med att genomföra och följa dessa riktlinjer och ser fram emot att fortsätta att göra eFax till en positiv upplevelse för dig.

« Tillbaka till toppen

11. Uppsägning
 1. Antingen du eller j2 Global kan säga upp ditt eFax-konto när som helst, med eller utan anledning, så länge det meddelas. För att informera j2 Global om uppsägning måste du kontakta en av våra kundservicerepresentanter via telefon (en fullständig lista över eFax telefonummer för kontakt finns på Efax webbplats). En representant från kundservice kommer att hjälpa dig med att radera ditt konto i enlighet med j2 Globals verifieringsförfaranden eftersom dessa kan ändras av j2 Global. j2 Global förbehåller sig rätten att säga upp eller stänga av ditt eFax-konto utan förvarning, förutsatt att j2 Global försöker att bekräfta en sådan uppsägning eller avstängning via meddelande. I enlighet med tillämplig lag kan j2 Global automatiskt stänga av eller säga upp ditt gratiskonto utan föregående meddelande om: (i) inga fax eller röstmail har mottagits på ditt konto under en sammanhållande trettio (30) dagars period (informativa meddelanden som skickats av j2 Global räknas inte till dessa fax eller röstmail); (ii) du eller en mellanhand blockerar eller filtrerar e-post som skickats av j2 Global till ditt e-postkonto/dina e-postkonton där du tar emot dina fax eller röstmail eller (iii) om du väljer att inte ta emot reklammeddelanden som skickas till dig direkt från j2 Global.
 2. Om du är en konsument (vilket innebär en person som agerar utanför sin verksamhet, sin bransch eller sitt yrke) kommer du även att ha rätt att avsluta ditt eFax-konto inom 14 dagar ("Annulleringsperioden på 14-dagar") efter att du ingått detta avtal utan någon kostnad för dig. För att underlätta för dig kan du ladda ned, fylla i och skicka tillbaka detta formulär via e-post till efaxhelp@mail. efax.com eller fax till +44 20 3070 0397 inom annulleringsperioden på 14 dagar eller kontakta en av våra kundservicerepresentanter via telefon (en fullständig lista över eFax telefonnummer för kontakt finns tillgänglig på eFax webbplats) inom annulleringsperioden på 14dagar.

« Tillbaka till toppen

12. Kundens försäkran

Du försäkrar att du är minst 18 år och att du är myndig i det land, den stat eller den provins där du bor och att du har laglig rätt och möjlighet att ingå detta avtal. Du godkänner att du är ekonomiskt ansvarig för din användning av eFax-tjänsterna (samt för användning av ditt konto av andra, inklusive men inte begränsat till minderåriga som bor med dig) och att följa ditt ansvar och dina skyldigheter som anges i detta Avtal.

« Tillbaka till toppen

13. Ändring av kundavtal

Om inget annat förskrivs enligt lag kan j2 Global automatiskt avsluta detta Avtal när som helst genom att (a) publicera ett reviderat kundavtal för eFax på eFax webbplats och/eller (b) skicka information om uppsägningen till den e-postadress som du har uppgett till j2 Global. DU ÄR SKYLDIG ATT REGELBUNDET SE ÖVER eFAX WEBBPLATS FÖR ATT ERHÅLLA UPPDATERAD INFORMATION OM SÅDANA ÄNDRINGAR. DU ÄR TVUNGEN ATT ACCEPTERA SÅDANA ÄNDRINGAR OM DU FORTSÄTTER ATT ANVÄNDA eFAX-TJÄNSTERNA EFTER ATT ÄNDRINGARNA HAR PUBLICERATS ELLER DÅ INFORMATION HAR SKICKATS TILL DIG. I övrigt kan inte detta Avtal ändras om det inte signeras skriftligt av dig och j2 Global.

« Tillbaka till toppen

14. Ändring av tjänster

j2 Global förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta någon av tjänsterna med eller utan förvarning. j2 Global skall inte hållas ansvariga gentemot dig eller tredje part om j2 Global utövar sin rätt att ändra eller avsluta sina tjänster.

« Tillbaka till toppen

15. Medlemskonto, PIN och säkerhet

Som del av registreringsprocessen behöver du uppge en e-postadress och välja en PIN. När du har registrerats som användare skickas ditt eFax-nummer automatiskt till dig via e-post. Du kan ändra din PIN och skapa ett lösenord för att skydda dina fax och röstmail efter inloggning på eFax webbplats. Du är ensam ansvarig för att upprätthålla sekretessen för din PIN-kod, ditt lösenord och din kontoinformation. Om inget annat föreskrivs enligt lag är du även ensam ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt konto. Du godkänner att omedelbart meddela j2 Global vid obehörig användning av ditt konto eller vid annat brott mot säkerheten som du får vetskap om.

« Tillbaka till toppen

16. Garanti- och ansvarsfriskrivning och begränsning av ansvar
 1. eFAX OCH ALL MJUKVARA OCH SERVICE FRÅN j2 GLOBAL ERBJUDS "SOM DET ÄR" OCH VARKEN j2 GLOBAL ELLER NÅGON AV DESS LICENSGIVARE ELLER TJÄNSTELEVERANTÖR ERBJUDER NÅGON DIREKT ELLER INDIREKT REPRESENTATION ELLER GARANTI TILL DIG NÄR DET GÄLLER ANVÄNDNING, TILLSTÅND ELLER UTFÖRANDE. j2 GLOBAL GARANTERAR INTE ATT TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV SERVICEN SKER FELFRITT ELLER ATT j2 GLOBALS MJUKVARA ELLER SERVICE UPPFYLLER NÅGRA SÄRSKILDA KRITERIER FÖR PRESTANDA ELLER KVALITET. j2 GLOBAL OCH VAR OCH EN AV DESS LICENSGIVARE OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER AVSÄGER SIG ALLA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, TITEL, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, INTRÅNG, KOMPATIBILITET, SÄKERHET ELLER TILLFÖRLITLIGHET.
 2. DIN ANVÄNDNING AV eFAX OCH ALL MJUKVARA OCH ALLA TJÄNSTER FRÅN j2 GLOBAL SKER PÅ EGEN RISK. DU TAR FULLT ANSVAR FÖR RISKEN FÖR FÖRLUST VID NEDLADDNING OCH/ELLER ANVÄNDNING AV FILER ELLER ANNAT MATERIAL (j2 GLOBALS MJUKVARA INKLUDERAT) ERHÅLLET DIREKT ELLER INDIREKT FRÅN j2 GLOBAL. DU GODKÄNNER ATT VARKEN j2 GLOBAL ELLER NÅGON AV DESS LICENSGIVARE ELLER TJÄNSTELEVERANTÖRER ÄR ANSVARIGA VID SKADOR (INKLUSIVE FÖLJDSKADOR ELLER SÄRSKILDA SKADOR) SOM UPPSTÅTT GENOM ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA TILL ATT ANVÄNDA eFAX ELLER ANNAN MJUKVARA ELLER TJÄNST FRÅN j2 GLOBAL. DU AVSTÅR HÄRMED FRÅN ALLA ANSPRÅK, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ AVTALET ELLER ANDRA GRUNDER, ÄVEN OM j2 GLOBAL ELLER LIKNANDE LICENSGIVARE ELLER TJÄNSTELEVERANTÖRER HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SKADOR. DET TOTALA ANSVARET FÖR j2 GLOBAL, DESS LICENSGIVARE OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH DIN ENDA ERSÄTTNING MED HÄNSYN TILL ANVÄNDNING AV j2 GLOBALS MJUKVARA OCH SERVICE ELLER NÅGON FÖRBRYTELSE AV DETTA AVTAL ÄR BEGRÄNSAT TILL: (I) DEN FAKTISKA SUMMAN BETALD AV DIG FÖR TILLGÅNG OCH ANVÄNDNING AV MJUKVARA ELLER SERVICE UNDER DE TRE (3) MÅNADER SOM FÖREGÅR DATUMET AV DITT ANSPRÅK ELLER (II) U.S.$500,00. HÄRMED BEFRIAR DU j2 GLOBAL OCH ALLA DESS LICENSGIVARE OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER FRÅN ALLA SKYLDIGHETER, GARANTIER, SKULDER OCH FODRINGAR SOM ÖVERSTIGER DENNA BEGRÄNSNING. VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE ATT GARANTIER EXKLUDERAS OCH ÄNDRAS ELLER ATT ANSVARET BEGRÄNSAS SÅ EVENTUELLT GÄLLER INTE BEGRÄNSNINGARNA OVAN DIG.
 3. VARKEN j2 GLOBAL ELLER NÅGRA AV DESS LICENSGIVARE ELLER TJÄNSTELEVERANTÖRER SKA HÅLLAS ANSVARIGA PÅ NÅGOT SÄTT DIREKT ELLER INDIREKT FÖR KOMMUNIKATIONSSVÅRIGHETER UTANFÖR j2 GLOBALS, LICENSGIVARES ELLER TJÄNSTELEVERANTÖRERS KONTROLL SOM KAN LEDA TILL AVBROTT ELLER FÖRLUST AV DATASERVICELEVERANS TILL KUNDERS E-POSTADRESSER, PERSONSÖKARE, TELEFON ELLER ANNAN MOTTAGANDE ENHET ELLER TREDJE PARTS INFORMATIONSLAGRING OCH/ELLER LEVERANSSERVICE.
 4. DU SKA INTE FÖRLITA DIG PÅ NÅGON REPRESENTATION ELLER GARANTI, UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD AV ANNAN PERSON ÄN EN AUKTORISERAD TJÄNSTEMAN FÖR j2 GLOBAL VID BEDÖMNING AV eFAX-SERVICE ELLER ANNAN SERVICE OCH/ELLER PRODUKTER TILLHÖRANDE j2 GLOBAL.

« Tillbaka till toppen

17. Avgifter

Om inget annat föreskrivs i tillämplig lag:

 1. Du godkänner att betala alla avgifter för din användning av tjänsterna för de priser som gäller i det land du befinner dig i. j2 Global förbehåller sig rätten att debitera mervärdesskatter ("moms"), försäljningsskatt eller andra skatter på tjänster som de anser lämpligt och j2 Global förbehåller sig rätten att ändra priser eller införa nya avgifter för tillgång till eller användning av j2 Globals tjänster. Alla prisändringar eller avgifter (detta behöver inte gälla skatter) kommer att skickas till dig via e-post eller publiceras av j2 Global på eFax webbplats. Du är ansvarig för att regelbundet se över sådan prisinformation för att erhålla uppdatera information om ändringar. Om du forstätter att använda tjänsterna eller behåller ditt j2 Global-konto efter att ändringar publicerats betyder det att du har godkänt de ändrade priserna.
 2. Betalning från ditt eFax-konto sker månadsvis eller årligen i enlighet med din betalningsplan utifrån den valuta som fakturering sker i och måste ske via det kredit- eller betalkort som angetts av dig för användning på j2 Global vid överföringar och betalningar eller via andra betalningsmetoder som j2 Global erbjuder ibland. Om ditt eFax-konto är ett kvalificerat affärskonto och godkänt av j2 Global för fakturering av företag kommer avgifter att läggas samman, identifieras via Kundens identifieringsnummer och faktureras månadsvis. Om betalning för ditt eFax-konto inte tas emot av j2 Global på förfallodagen godkänner du att omedelbart betala samtliga förfallna belopp på begäran av j2 Global. Varje gång du använder eFax-tjänsterna eller tillåter eller orsakar att eFax-tjänsterna används godkänner du och bekräftar åter att j2 Global har rätt att debitera det kort du uppgivit eller erhålla betalning för tjänsterna på övriga sätt som är lagligt tillgängliga för j2 Global. Avtalet från din kortutgivare reglerar användningen av ditt utsedda kort i anslutning till eFax och du måste hänvisa till sådant avtal (inte detta Avtal) när det gäller dina rättigheter och skyldigheter som kortinnehavare. Du godkänner att j2 Global får (efter eget gottfinnande) lägga samman avgifter som uppstått under din månatliga faktureringscykel och skicka dem som en eller fler avgifter under eller vid slutet av varje cykel och att j2 Global kan skjuta upp tillståndet från din bank eller kortutgivare tills inlämning av de samlade avgiftenerna sker. Detta innebär att den sammanlagda avgifterna kan finnas på redogörelsen som du får från din bank eller kortutgivare. Om ditt eFax-konto har obetalda räkningar eller din betalning inte gått igenom kan du motta ett SMS-meddelande om detta.
 3. För att se ditt kontos aktuella saldo, faktureringsdetaljer och eventuella sammanlagda avgifter vänligen klicka på "Fakturering" efter inloggning på eFax webbplats.
 4. Din aktiveringsavgift och månatliga eller årliga serviceavgift, som tillämpligt, betalas i förskott och är EJ ÅTERBETALNINGSBAR, såvida sådan avslutning inte är giltig i enlighet med bestämmelserna i sektion 11(b) under annulleringsperioden på 14dagar. Du godkänner att j2 Global för månatliga prenumerationer kan skicka avgifter varje månad för din månatliga serviceavgift. För årlig prenumeration kan j2 Global skicka avgifter per år för din årliga serviceavgift och ytterligare användningsavgifter faktureras per månad, i varje enskilt fall utan ytterligare tillstånd från dig, tills du ger förvarning om (i enlighet med j2 Globals kontrollförfaranden, som kan fastställas av j2 Global från tid till annan efter eget gottfinnande) att du har avslutat detta tillstånd eller vill ändra din utsedda kort. Sådana meddelanden kommer inte att påverka avgifterna som j2 Global erhållit innan de rimligen kan agera på din anmälan. Registrerar du dig för mer än ett eFax-nummer kan din första betalning för dessa extra eFax-nummer fördelas proportionellt för att sammanfalla med årsdagen av ditt första eFax-nummer. Om du har frågor angånde avgifter som har tillämpats på ditt konto måste du kontakta j2 Globals kundservice inom trettio dagar (30) från betalningsdatumet. Att misslyckas med att kunna använda kontot utgör ingen grund för att vägra betala avgifter som erhållits från j2 Global i enlighet med detta Avtal.
 5. Om du anmält dig till eFax-tjänsterna för att ett specialerbjudande erbjuder dig en gratis provperiod kommer din aktiveringsavgift och inledande serviceavgift att FÖRAUKTORISERAS MOT GRÄNSEN AV DITT KREDIKORT ELLER BETALKORT (vilket innebär att den förauktoriserade summan inte anses vara tillgänglig) och kommer omedelbart debiteras ditt kredit-eller betalkort, utan ytterligare tillstånd från dig, efter utgången av en sådan gratis provperiod, såvida du inte ge förvarning (i enlighet med j2 Globals kontrollförfaranden, som fastställs av j2 Global från tid till annan efter eget gottfinnande) om att du har avslutat denna auktorisering. Sådana meddelanden kommer inte att påverka avgifterna som j2 Global erhållit innan de rimligen kan agera på din anmälan.
 6. Om du har registrerat dig för eFax-tjänster till följd av ett specialerbjudande som erbjuder en förbetald rabatt för ett bestämt antal månader kommer dina förbetalda avgifter att betalas i förväg och om de inte avslutas i enlighet med sektion 11(b) under annulleringsperioden på 14 dag att vara EJ ÅTERBETALNINGSBARA. Därutöver kommer din inledande månatliga serviceavgift för direkt efterföljande månad efter din förbetalda period att FÖRAUKTORISERAS MOT GRÄNSEN AV DITT KREDIT- ELLER BETALKORT och direkt debiteras till ditt kredit- eller betalkort, utan ytterligare auktorisering av dig, vid utgång av förbetald period om du inte förvarnar (i enlighet med j2 Globals verifieringsförfarande som fastställas av j2 Global från tid till annan efter eget gottfinnande) om att du har avslutat denna auktorisering. Sådana meddelanden kommer inte att påverka avgifterna som j2 Global erhållit innan de rimligen kan agera på din anmälan.
 7. Om du har ett icke avgiftsfritt eFax Pro- eller eFax Plus-konto tillkommer ytterligare avgifter utöver den lägsta månadsavgiften om du får ett kombinerat antal faxsidor och röstmail via ditt eFax-konto som är fler än vad som är tillåtet enligt vår "Fair Use"-policy som beskrivs i paragraf 2. a. och 3. a. ovan. Användning per sida inkluderar sidor som tas emot eller skickas via tjänsterna. För varje överföring (skickat eller mottaget) kalkyleras antalet sidor på det högsta antalet faktiska sidor eller antalet hela eller delvisa 60 sekunders ökning av överföringstid. Du godkänner att j2 Global kan debitera avgifter för sådana användaravgifter och när dessa avgifter uppkommer eller genom att samla sådana avgifter (i eget gottfinnande av j2 Global), utan ytterligare tillstånd från dig tills du ger förvarning (i enlighet med j2 Global kontrollförfaranden, som kan fastställas av j2 Global från tid till annan efter eget gottfinnande) att du har avslutat denna auktorisering eller vill ändra ditt utvalda kort. Sådana meddelanden kommer inte att påverka avgifterna som j2 Global erhållit innan de rimligen kan agera på din anmälan. Om du använder eFax-tjänsterna från särskilda platser kan detta också leda till avgifter från din Internetleverantör, onlinetjänstleverantör och/eller från bärare för långa avstånd för att ansluta till j2 Global.
 8. För alla eFax Pro och eFax Plus-kunder tillkommer tilläggsavgifter för utgående faxservice och/eller övrig serviceanvändning som j2 Global introducerar från tid till annan i förväg genom att deponera ett fast belopp som fastställs från tid till annan av j2 Global (för närvarande U.S .$ 10.00 eller ungefärligt belopp i motsvarande vauta). Kunder med större servicebehov kan öka storleken på sin deposition genom att logga in på sitt konto på eFax webbplats eller genom att kontaka Kundservice. Denna deposition kommer att förfalla för betalning direkt efter användandet av eventuell användningsbaserad service (eller om du har tillgång till fri kredit, vid förbrukning av sådan fri kredit). Som ett resultat av detta kommer all användarbaserad service (efter förbrukning av din fria kredit om det förekommer någon) att debiteras med en deposition (U.S. $10.00 eller ungefär motsvarande i lokal valuta) på ditt kredit- eller betalkort utan vidare auktorisering från dig. Din deposition kommer därefter att förbrukas utifrån din användning av utgående fax och/eller andra användarbaserade avgifter, enligt j2 Globals standardpriser för meddelande för denna eFax-service. Därefter kommer, varje gång din deposition förbrukats till $2.00 eller ungerfärlig motsvarande summa i lokal valuta, ett annat fast belopp deponeras då tidigare deposition direkt kommer att dras från ditt kredit- eller betalkort utan ytterligare auktorisering av dig. Därefter kommer depostion dras av utifrån din användning av utgående faxservice och/eller annan användarbaserad service i enlighet med j2 Globals standardpriser för meddelande för eFax-tjänsterna. Med hänsyn till eFax utgående faxservice, vänligen notera att j2 Global kommer att fakturera dig för varje försök som gjorts via j2 Global att skicka fax, där det förekommer en överföring, oavsett om överföringen är fullständig eller ej, exempelvis då någon svarar på ett samtal eller då överföringen avbrutits innan den avslutats.

  I händelse av att j2 Global skickar avgifter för din månatliga service och dessa avgifter nekas av din bank eller kortutgivare (eller dess agent eller dotterbolag) bekräftar du härmed att j2 Global får använda din deposition för att betala månatliga serviceavgifter till j2 Global tills j2 Global framgångsrikt lyckas ta betalt från ditt kort eller på annat sätt erhålla betalning för tjänsterna. I händelse av att j2 Global därefter framgångsrikt lyckas genomföra betalning av dina månatliga avgifter via ditt kredit- eller betalkort eller andra lagligt tillgängliga metoder för j2 Global kommer j2 Global automatiskt att fylla på din depostion för samtliga måndasavgifter som betalats via din depositon och kommer att fakturera ditt kredit- eller betalkort för motsvarande summa eller på annat sätt erhålla betalning för denna summa (och du godkänner hämed att j2 Global gör det).

  Du godkänner att j2 Global kan skicka avgifter för dessa depositioner utan ytterligare godkännande från dig tills du upplyser i förväg om att (i enlighet med j2 Globals verifieringsförfaranden, som kan fastställas av j2 Global från tid till annan efter eget gottfinnande) du har avslutat denna auktorisation eller att du vill ändra utvalt kort. Sådana meddelanden kommer inte att påverka avgifterna som j2 Global erhållit innan de rimligen kan agera på din anmälan. Vid anmälan (i enlighet med j2 Globals verifieringsprocess som kan ändras av j2 Global från tid till annan efter eget gottfinnande) om att du har avslutat denna auktorisering har du rätt till ersättning av eventuell oanvänd del av din senaste deposition om det vid denna tidpunkt inte finns några obetalda avgifter när det gäller användning av ditt eFax-konto (inklusive avgifter som beskrivits i föregående paragrafer) från vilka din deposition isåfall kommer att tas för att täcka. Du måste omedelbart informera j2 Global om ändringar av: (a) kontonummer eller utgångsdatum för dina kredit- eller bankkort eller andra betalningssätt, (b) din faktureringsadress för det utsedda kredit- eller betalkortet eller annan betalningsmetod och (c) namnet på varje minderårig som du har gett tillstånd att använda ditt eFax-konto. Du måste även meddela j2 Global omedelbart om ditt kort eller annan betalningsmetod spärras (på grund av förlust eller stöld exempelvis).

« Tillbaka till toppen

18. Uppsägning på grund av utebliven betalning

Med förbehåll för tillämpliga lagar förbehåller sig j2 Global rätten att stänga av eller avsluta ditt eFax-konto utan förvarning vid nekande av avgifter eller om din bank eller kortutgivare (eller dess agent eller dotterbolag) söker avkastning för tidigare betalningar som gjorts för j2 Global eller i andra fall av utebliven betalning av avgifter där j2 Global utgår från att du står ansvarig. Sådana rättigheter gäller utöver och inte istället för andra juridiska rättigheter eller rättsmedel tillgängliga för j2 Global.

« Tillbaka till toppen

19. Uppdatering av kreditkort och betalkort

För att undvika avbrott i eFax-tjänsterna som orsakas av avvisade avgifter för kredit- eller betalkort förbehåller sig j2 Global rätten att uppdatera detaljerna för ditt kredit- eller betalkort (exempelvis utgångsdatum) där detta inte är förbjudet enligt lag. DU ÄR MEDVETEN OM OCH GODKÄNNER ATT J2 GLOBAL HAR RÄTT ATT ERHÅLLA SÅDANA UPPDATERADE DETALJER, LAGRA DEM OCH ANVÄNDA DEM FÖR FAKTURERING.

« Tillbaka till toppen

20. Äganderätt
 1. Alla program, tjänster, processer, konstruktioner, programvaror, tekniker, varumärken, varunamn, uppfinningar och material som omfattar eFax-tjänsterna är ägs fullständigt av j 2 Global och/eller dess licensgivare och tjänsteleverantörer utom där annat uttryckligen anges. Du får inte använda j2 Globals varumärke, varunamn, patent, upphovsrätter eller andra immateriella rättigheter utan ett skriftligt tillstånd från j2 Global.
 2. DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT DU INTE ÄR ÄGARE AV NÅGOT e-FAX-NUMMER SOM TILLSKRIVITS DIG VIA j2 GLOBAL. ÄGANDERÄTT ÖVER SÅDANA eFAX-NUMMER TILLKOMER ENDAST j2 GLOBAL (OCH DU ERHÅLLER EN ÅTERKALLELIG LICENS FÖR ATT ANVÄNDA SÅDANA NUMMER I ENLIGHET MED DE RÅDANDE ANVÄNDARVILLKOR SOM GÄLLER FÖR DIN j2 GLOBAL- TJÄNST ENLIGT DETTA AVTAL). DU FÖRBJUDS UTTRYCKLIGEN ATT ORSAKA ELLER FÖRSÖKA ÖVERFÖRA DET eFAX-NUMMER SOM TILLSKRIVITS DITT KONTO TILL NÅGON ANNAN TJÄNSTELEVERANTÖR, TELEFONLEVERANTÖR ELLER ANNAN PERSON ELLER ENHET (VILKET IBLAND KALLAS FÖR ATT PORTERA TELEFONNUMMER). I DE FALL DÅ DET FRAMKOMMER ATT DU STRIDIT MOT DETTA SÅ ACCEPTERAR DU ATT OMEDELBART ÅTERGE NUMRET TILL j2 GLOBAL OCH ATT BETALA j2 GLOBAL EN SUMMA MOTSVARANDE $500 (ELLER MOTSVARANDE I LOKAL VALUTA). DU GODKÄNNER ATT j2 GLOBAL DEBITERAR DITT KREDITKORT ELLER VIDTAR ANDRA ÅTGÄRDER SOM KRÄVS FÖR ATT ERHÅLLA DENNA BETALNING. DU ACCEPTERAR ATT DENNA BETALNING REPRESENTERAR LIKVIDERADE SKADOR SOM ÅTERSPEGLAR EN RIMLIG ÅTGÄRD AV FAKTISKA ELLER FÖRVÄNTADE SKADOR ORSAKADE j2 GLOBAL FRÅN SÅDANA BROTT I LJUSET AV DE SVÅRIGHETER ATT BEVISA 2 GLOBALS FÖRLUST OCH ATT DENNA BETALNING INTE ÄR ETT STRAFF. VISSA ICKE-AMERIKANSKA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV DIN RÄTT ATT PORTA DET eFAX-NUMMER SOM TILLSKRIVITS DIG. DÄRFÖR GÄLLER EVENTUELLT INTE VISSA AV DESSA BEGRÄNSNINGAR. MEN ÄVEN OM DU HAR RÄTT TILL ATT PORTERA ETT eFAX-NUMMER SÅ ACCEPTERAR OCH GODKÄNNER DU ATT DET KANSKE INTE ÄR MÖJLIGT EFTERSOM INGET PORTERINGSAVTAL EXISTERAR MELLAN DIN OCH VÅR TELEFONLEVERANTÖR ELLER FÖR ANDRA ORSAKER.
 3. OM DU "PORTERADE IN" ETT TELEFONNUMMER I ANSLUTNING TILL DIN ANVÄNDNING AV eFAX ELLER HAR TILLSTÅND ATT "PORTERA UT" ETT eFAX-NUMMER ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING SÅ KAN DU "PORTERA UT" DET NUMRET EFTER UPPSÄGNING AV DITT eFAX-KONTO FÖRST NÄR DU UPPFYLLER FÖLJANDE KRAV: (i) DU HAR LÄMNAT ETT SKRIFTLIGT MEDDELANDE TILL j2 GLOBAL SENAST TRETTIO (30) DAGAR EFTER DATUMET FÖR UPPSÄGNING AV DITT eFAX-KONTO ("MEDDELANDE OM PORTERINGSPERIOD") OM DIN AVSIKT ATT PORTERA TELEFONNUMRET TILLHÖRANDE eFAX-KONTOT, (ii) DIN NYA TELEFONLEVERANTÖR BISTÅR VÅR TELEFONLEVERANTÖR MED EN KORREKT UTFÖRD PORTERINGSFÖRFRÅGAN INNAN PERIODEN FÖR PORTERINGSMEDDELANDET GÅR UT OCH (iii) INNAN UTGÅNGEN TID FÖR PORTERINGSMEDDELANDE HAR j2 GLOBAL ERHÅLLIT EN ADMINISTRATIV AVGIFT FÖR ATT TÄCKA KOSTNADERNA SOM UPPSTÅR VID PROCESSEN FÖR PORTERING PÅ EN SUMMA AV (A) 40 USD (ELLER MOTSVARANDE I LOKAL VALUTA) OM DU "PORTERADE IN" TELEFONNUMRET ELLER (B) EN SUMMA AV 65 GBP (ELLER MOTSVARANDE I LOKAL VALUTA) ELLER VAD SOM ÄR MAXIMALT MÖJLIGT OM DU HAR TILLÅTELSE UNDER LOKAL LAGSTIFTNING ATT "PORTERA UT" ETT e-FAX-NUMMER. DU GODKÄNNER HÄRMED ATT j2 GLOBAL ATT DEBITERAR DITT KREDITKORT MED TILLÄMPLIG SUMMA ELLER ATT ANNARS ARRANGERA EN BETALNING TILL j2 GLOBAL INOM PERIODEN FÖR PORTERINGSMEDDELANDET. OM DU INTE UPPFYLLER DESSA KRAV KOMMER TELEFONNUMRET SOM DU "PORTERADE IN" ATT ENDAST TILLHÖRA j2 GLOBAL.
 4. DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT EFTER UPPSÄGNING AV DITT eFAX-KONTO, OAVSETT ORSAK, KAN eFAX-NUMRET DIREKT TILLSKRIVAS EN ANNAN KUND OCH DU GODKÄNNER ATT j2 GLOBAL INTE ANSVARAR FÖR SKADOR (INKLUSIVE FÖLJDSKADOR ELLER SÄRSKILDA SKADOR) SOM UPPSTÅTT UR EN SÅDAN OMSKRIVNING OCH DU AVSTÅR HÄRMED FRÅN ALLA ANSPRÅK VID EN SÅDAN ÖVERFÖRING OAVSETT OM DET BASERAS PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANDRA GRUNDER ÄVEN OM j2 GLOBAL HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SKADOR.
 5. FORTSATT FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER DU ATT j2 GLOBAL FRÅN TID TILL ANNAN BEHÖVER ÄNDRA eFAX-NUMRET SOM TILLSKRIVITS DIG (OAVSETT OM DET BEROR PÅ EN UPPDELNING AV RIKTNUMMER ELLER PÅ GRUND AV ANDRA ORSAKER INOM ELLER UTOM j2 GLOBALS KONTROLL). DU GODKÄNNER ATT j2 GLOBAL INTE STÅR ANSVARIGA FÖR SKADOR (FÖLJDSKADOR ELLER SÄRSKILDA SKADOR INKLUDERAT) SOM UPPSTÅR UR ÄNDRING AV eFAX-NUMMRET SOM TILLSKRIVITS DIG OCH DU AVSTÅR HÄRMED FRÅN ALLA ANSPRÅK VID EN SÅDAN ÖVERFÖRING OAVSETT OM DE BASERAS PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANDRA GRUNDER OCH ÄVEN OM j2 GLOBAL HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SKADOR.
 6. DU GODKÄNNER SÄRSKILT ATT DU INTE HAR RÄTT TILL ATT AVGIFTSBELÄGGA TJÄNSTER SOM DU ERHÅLLIT VIA FÖRFRÅGAN PÅ eFAX-NUMMER SOM TILLSKRIVITS DIG VIA j2 GLOBAL OCH ATT DU INTE KOMMER ATT EFTERFRÅGA ELLER ORSAKA ATT EN TREDJE PART AVGIFTSBELÄGGER NÅGON SERVICE SOM TILLHÖR SÅDANT NUMMER. OM INTE ANNAT ANGES VIA TILLÄMPLIG LAG GER ALLA SÅDANA AVGIFTER j2 GLOBAL RÄTT ATT OMEDELBART SÄGA UPP ELLER STÄNGA AV DITT eFAX-KONTO UTAN FÖRVARNING.

« Tillbaka till toppen

21 Skadeersättning

Du accepterar att ersätta j2 Global och alla dess licensgivare och tjänsteleverantörer från och mot alla skulder, utgifter (inklusive advokatarvoden) och skador som uppstår på grund av anspråk baserade på användning av ditt eFax-konto, inklusive brott mot detta avtal som orsakats av dig eller någon annan person som använder ditt konto, alla anspråk på ärekränkning, förtal, kränkning av rätten till privatliv eller offentlighet, förlust av tjänster av andra kunder, varje intrång i immateriella eller andra rättigheter av tredje part och eventuella brott mot lagar eller förordningar inklusive men inte begränsat till någon överträdelse av några lagar eller föreskrifter som förbjuder överföring av oönskad faxreklam.

« Tillbaka till toppen

22. Ingen återförsäljning av tjänsterna

Din rättighet att använda tjänsterna gäller endast dig. Du kan antingen vara en enskild person, ett bolag eller ett företag men du godkänner att inte sälja vidare användningen av tjänsterna.

« Tillbaka till toppen

23. Delaktighet i marknadsföring av annonsörer.

Du får kommunicera med eller delta i kampanjer från annonsörer som visar sina produkter för tjänsterna. Varje sådan kommunikation eller kampanj, inklusive leverans av och betalning för varor och tjänster och andra villkor, bestämmelser, garantier eller utfästelser förenade med sådan kommunikation eller kampanj är enbart mellan dig och annonsören. j2 Global har ingen förpliktelse, skyldighet eller ansvar för någon del av någon sådan kommunikation eller kampanj.

« Tillbaka till toppen

24. Meddelanden; samtycke

Meddelanden till dig från j2 Global kommer att skickas via e-post eller via en allmän publicering på eFax webbplats eller genom vanlig post. Vid varje fråga som kräver j2 Globals medgivande, ska medgivandet endast betraktas som gällande om det ges av behörig företrädare för j2 Global. Upplysningar från dig till j2 Global måste skickas via e-post eller vanlig post (detta är dock föremål för j2 Globals verifieringsförfarande som kan fastställas av j2 Global från tid till annan efter eget gottfinnande och som kan innefatta krav på att du kontaktar j2 Global per telefon för att bekräfta att sådana meddelanden verkligen har skickats av dig). Meddelanden till j2 Global via vanlig post måste skickas till j2 Cloud Services, Inc., 6922 Hollywood Boulevard, 5th Floor, Los Angeles, CA 90028, U.S.A.

« Tillbaka till toppen

25. Allmänna villkor

LAGARNA I DELSTATEN KALIFORNIEN, USA, FÖRUTOM DESS LAGKONFLIKTER I DETTA HÄNSEENDE, STYR DETTA AVTAL OCH DIN ANVÄNDNING AV j2 GLOBALS MJUKVARA OCH TJÄNSTER. FN-KONVENTIONENS AVTAL OM INTERNATIONELL FÖRSÄLJNING AV VAROR UTESLUTS UTTRYCKLIGEN. DU GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT ANSPRÅK ELLER TVISTER SOM UPPSTÅR GENOM ANVÄNDNING AV j2 GLOBALS MJUKVARA ELLER TJÄNSTER TLLFALLER USA:S DISTRIKTSDOMSTOL FÖR KALIFORNIENS CENTRALA STADSDEL ELLER HÖGRE DOMSTOL FÖR DELSTATEN KALIFORNIEN BELÄGEN I LOS ANGELES LÄN; förutsatt att inget i detta avsnitt skall begränsa någon av parterna från att tillgripa en domstol i någon jurisdiktion i syfte att samla in, tillämpa eller verkställa en dom som erhållits i de federala eller delstatliga domstolarna i delstaten Kalifornien. Om någon bestämmelse i detta Avtal är ogiltig eller icke verkställbar, skall sådan bestämmelse strykas och resterande bestämmelser ska genomföras. Om j2 Globals inte lyckas att agera med avseende på en överträdelse av dig eller andra innebär det inte att j2 Globals rätt att agera med avseende på följande eller liknande överträdelser upphör. Du får inte överlåta eller överföra detta avtal eller rättigheterna häri och varje försök till motsatsen är ogiltigt. j2 Global skall inte hållas ansvarig för försening eller misslyckande när det gäller prestation som direkt eller indirekt orsakats utanför j2 Globals rimliga kontroll. Skyddande föräldrakontroll (hårdvara, programvara eller filtreringstjänster som finns tillgängliga i handeln) kan hjälpa dig att begränsa tillgången till material som är skadligt för minderåriga. Dock kan sådan teknik vara ineffektiv eftersom mottagande av e-postmeddelanden tillhandahålls som en del av tjänsterna.

« Tillbaka till toppen

26. Övrig Upphovsrätt/äganderätt

Denna webbplats använder moock fpi som finns på www.moock.org/webdesign/flash/.

« Tillbaka till toppen

27. Inspelning av telefonsamtal.

Vi spelar in alla telefonsamtal till eller från användare i utbildningssyfte, för att kunna förbättra våra tjänster, för att förebygga bedrägerier samt för att kontrollera riktigheten i de instruktioner som kommuniceras till oss. Alla telefoninspelningar är vår egendom.

« Tillbaka till toppen

28. Rättsliga meddelanden och klagomål.

 1. För alla kunder: om du stöter på problem med servicen som inte specifikt behandlats i dessa användningsvillkor, råder vi dig att kontakta eucomplaints@j2.com för att lösa problemet.
 2. För EU-kunder: Om du är en konsument (vilket innebär en person som agerar utanför sin verksamhet, sin bransch eller sitt yrke) som är bosatt inom EU och är missnöjd med någon aspekt av tjänsterna och har uttömt de interna meknismer som bekrivits här kan du också väcka talan angående tjänsterna hos European Commission Online Dispute Resolution-plattformen för tvistlösning online (webgate.ec.europa.eu/odr).

Enligt California Civil Code Section 1789.3, har kunder i Kalifornien rätt till följande särskilda information om konsumenträttigheter: prisinformation. Aktuella priser för att använda tjänsterna kan erhållas på eFax webbplats eller genom att ringa vår avdelning för kundservice. j2 Global förbehåller sig rätten att ändra avgifter, tilläggsavgifter och månadsavgifter eller att besluta om nya avgifter när som helst vilket anges i avsnitt 13 ovan. Klagomål. Klagomålsenheten "Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the Department of Consumer Affairs" kan kontaktas genom att skriva till 1020 N. Street, #501, Sacramento, CA 95814 eller via telefon på 1-916-445-1254.

« Tillbaka till toppen