Global Gateway
land/språk

Sekretesspolicy

j2 Cloud Services, Inc. and j2 Global Ireland Limited. ("j2 Global" or "we") are dedicated to establishing a trusting relationships with their users, based on respect for personal identity and information, by promoting the use of fair information practices. Denna sekretesspolicy omfattar all webbegendom som ägs och underhålls av j2 Global (dock ej eFax Corporates webbplatser och j2 Globals webbplatser, som har egen sekretesspolicy) ("webbplatserna").

Som användare av våra tjänster och vår webbplats bekräftar du härmed att du har läst och förstått denna sekretesspolicy och att du är medveten om det sätt på vilket vi samlar, lagrar och hanterar personlig information om dig vilket förklarats i vår sekretesspolicy.

j2 Global värnar om sina användares integritet. Nedan förklarar vi därför:

  1. Vilken personlig information j2 Global samlar in.
  2. Hur j2 Global använder informationen.
  3. Hur cookies och andra tekniker används på vår webbplats.
  4. Med vilka j2 Global kan dela information.
  5. Vilka val användare har när det gäller insamling, användning och spridning av informationen.
  6. Vilka typer av säkerhetsutiner som finns för att motverka förlust, missbruk eller ändring av denna information under J2 Gobals kontroll.
  7. Hur användare kan ändra felaktigheter i informationen.

Insamling och hantering av information

Informationsinsamling

j2 Global is the sole processor of the information collected on its Websites. j2 Global processes information from its users at several different points on its Websites both directly from the user and through the use of cookies, log files and clear gifs.

Registrering

För att kunna använda j2 Globals service på alla nivåer måste en användare först fylla i ett registreringsformulär. Under registreringen måste en användare uppge kontaktinformation (såsom namn och e-postadress) och en unik identifiering till j2 Global. Vi använder denna information för att kontakta användaren om tjänster på våra webbplatser som användaren har uttryckt ett intresse för. Det är frivilligt för en betalande kund att lämna demografisk information (såsom inkomstnivå och kön) men det uppmuntras så att vi kan erbjuda en mer personlig upplevelse på våra webbplatser. Användare som prenumererar på en gratis tjänst från j2 Global kan bli tvungna att lämna allmän demografisk information såsom kön och yrke.

Order

När en användare köper en betaltjänst begär vi kontaktinformation (såsom namn, e-post och faktureringsadress) och finansiell information (såsom kreditkortsnummer, utgångsdatum) från användaren. Denna information används för fakturering och för att fylla kundernas order. Om vi har problem med en order så används informationen för att kontakta kunden.

Policy för kakor

En cookie är en datafil som lagras på användarens dator och innehåller information om användaren. Användning av en cookie länkar inte på något sätt till någon personlig information när du är på våra webbplatser. Genom att använda och bläddra på vår webbplats ger du ditt samtycke till att vi och tredje part använder cookies och andra tekniker i enlighet med vår Policy för cookies och sekretess. Vi kan använda oss av både tillfälliga och permanenta cookies. När det gäller tillfälliga cookies så avbryts cookie-filen när användaren stänger webbläsaren. En permanent cookie är en liten textfil som lagras på användarens hårddisk under en längre tid. Permanenta cookies kan tas bort genom att man följer webbläsarens riktlinjer för hjälpfiler.

Genom att ha en cookie på en av våra webbplatser behöver användarna inte logga in ett lösenord mer än en gång vilket sparar tid då de är på vår webbplats. Om användare blockerar vår cookie kan de fortfarande använda vår webbplats. Den enda nackdelen med detta är att användarna blir begränsade på delar av vår webbplats. Permanenta cookies gör det möjligt för oss att spåra och se våra användares intressen för att förhöja upplevelsen på vår webbplats. Se avsnittet "Profil" nedan.

Vissa av våra affärspartners kan använda cookies på vår webbplats (t.ex. annonsörer). När vi har gett tillstånd att använda cookies för annonser har vi dock ingen möjlighet att kontrollera dessa cookies. Denna cookiepolicy täcker endast användning av cookies av j2 Globals webbegendom och inte användning av cookies av annonsörer.

Log-filer

Likt andra webbplatser har våra servrar log-filer för att analysera trender, administrera sajten, se användarnas kollektiva rörlighet och samla in bred demografisk information för kollektivt bruk. IP-adresser etc. är inte kopplade till personlig information.

Transparenta giffar

Transparenta giffar är små grafiska enheter med en unik identifierare med liknande funktion som cookies och vi kan använda dem för att spåra våra användares rörelse online. Transparenta giffar är osynliga på sidan och mycket mindre än cookies. De är ungefär lika stora som punkten i slutet av denna mening. Transparenta giffar är inte knutna till användares personliga information. Vi kan också använda transparenta giffar i vår HTML-baserade e-post för att ta reda på vilka e-postmeddelanden som har öppnats av mottagarna. Detta gör att vi kan mäta effektiviteten av viss kommunikation och effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer. Vänligen gå till sektionen Opt-Out om du vill ta bort denna typ av e-post.

Profil

Vi kan komma att lagra information som vi samlar via cookies, log-filer och tredje parter för att skapa en profil av våra användare. En profil är lagrad information om enskilda användare som visar deras besökspreferenser. Följaktligen kan insamlad information kopplas till användarens personliga information för utskick av erbjudanden och för att förbättra innehållet på webbplatsen för användaren. Denna profil kan användas för att skapa en mall för en användares besök på vår webbplats och för att kunna skicka relevanta marknadsföringskampanjer. Vi delar inte personlig information från din profil med övriga tredje parter. Din profil utges endast i kollektiv form.

Informationsanvändning

Informationen används på följande sätt:

  1. Tillhandahållande av tjänster. För att registrera ditt konto, erbjuda service och kundsupport och för att kunna kommunicera med dig angående övriga kontorelaterade frågor.
  2. E-postkorrespondens. Används för att kommunicera om problem och frågor av alla slag. Används även för att sprida information om j2 Global, våra produkter och tjänster och för att sprida reklam från våra partners om deras produkter och tjänster.
  3. Som anges i avsnittet i denna sekretesspolicy kallad "Delning".

j2 Global agerar som en passiv kanal för distribution och mottagande av användares fax-, röst- och e-postmeddelanden och övervakar, redigerar eller avslöjar därför inte innehållet i en användares privata kommunikation, om inte j2 Global i god tro anser att en sådan åtgärd är nödvändig för att: (1) uppfylla föreskrifter i lag eller följa juridiska processer som delgivits j2 Global; (2) skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande j2 Global; eller (3) agera under tvingande omständigheter för att skydda användares eller allmänhetens säkerhet. Användare bör också vara medvetna om (och härmed godkänna) att viss teknisk behandling av och tillgång till fax-, röst- och e-postmeddelanden och deras innehåll kan krävas för att: (a) dirigera meddelanden, (b) uppfylla anslutande nätverks tekniska krav, (c) förhindra eller minimera störningar i j2 Globals tjänster eller (d) uppfylla andra liknande krav.

Bortsett från rättsliga inskränkningar angivna i denna sekretesspolicy kommer j2 Global inte att lämna faxnummer till tredje part som laddats upp på våra webbplatser från våra användare för att använda jBlast/eFax Broadcast och andra j2 Global-produkter eller tjänster.

Tredje parts-annonsering

De annonser som finns på våra webbplatser levereras till användare via olika partner för tredje parts-annonsering. Information om användares besök på våra webbplatser och andra webbplatser, till exempel antal gånger de har sett en annons (men inte användarens namn, adress eller annan personlig information) kan användas för att skapa annonser för användare på våra webbplatser. Parter av tredje parts-annonsering har ingen tillgång till personlig information. Däremot kan vissa tredje parts-annonsörer göra reklam för j2 Globals service på andra webbplatser. Om du vill ha mer information om att ta emot våra annonser på andra webbplatser eller om du vill välja bort denna möjlighet, vänligen besök http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.

Barns sekretess

Vi samlar inte medvetet in personlig information från barn under 13 år. Om vi får veta att vi har personlig information om ett barn under 13 kommer vi att radera den informationen ur våra system. For tips on protecting children's privacy online, please the FTC's Web site (http://www.consumer.ftc.gov/topics/privacy-identity).

Kommunikation från webbplatsen

Särskilda erbjudanden och uppdateringar

Vi skickar ett välkomstmeddelande per e-post till alla nya kunder för att bekräfta telefonnummer och inloggningsuppgifter. Etablerade användare kommer emellanåt att få e-post med information om oss, uppdateringar om nya tjänstefunktioner, användartips, information om tjänster från tredje part som kan vara av intresse för våra medlemmar och frågor om medlemmens grad av belåtenhet. Betalande j2 Global-användare kan säga upp sådan information. Gratisanvändare av j2 Global kan radera tjänsten när som helst och också tas bort från sådana upplysningar. Vänligen se avsnitten för Val och Opt-out.

Servicemeddelanden

Vid sällsynta tillfällen är det nödvändigt att skicka ut ett strikt servicerelaterat meddelande. Om vår service exempelvis tillfälligt är avstängd för underhåll kan vi skicka användare ett e-postmeddelande. Vanligtvis kan användare inte välja bort dessa meddelanden, men de kan inaktivera sitt konto. Oavsett vilket så är dessa meddelande inte reklam.

Kundservice

Vi kommunicerar med användare regelbundet för att tillhandahålla efterfrågade tjänster och ta upp frågor som rör deras konton. Vi svarar via e-post eller telefon i enlighet med användarnas önskningar.

Inspelning av telefonsamtal

Vi spelar in alla telefonsamtal till eller från användare i utbildningssyfte, för att kunna förbättra våra tjänster, för att förebygga bedrägerier samt för att kontrollera riktigheten i de instruktioner som kommuniceras till oss. Alla telefoninspelningar är vår egendom.

Spam- och skräpfax

j2 Global har en policy med nolltolerans för missbruk. Även om vi inte kan ansvara för extern kommunikation mottagen via j2 Globals service så är det vår avsikt att använda alla lagligt tillgängliga medel för att förhindra spridning och mottagande av oönskade kommersiella fax ("skräpfax") via tjänsten och vi begränsar specifikt medlemmar från att vidta åtgärder som innebär en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på j2 Globals resurser. Vi ber alla användare som besväras av skräpfax att vänligen rapportera detta till kundsupport här.

Delning

Vi delar inte information vi har tagit emot från användare på våra webbplatser om inte annat uttryckligen anges i denna sekretesspolicy.

Ansvarsbegränsning

Även om vi gör allt för att skydda användares integritet kan vi behöva lämna ut personlig information när lagen kräver det eller då vi i god tro anser att ett sådant avslöjande är nödvändigt för ett pågående rättsligt förfarande, domstolsbeslut, en rättslig process på vår webbplats eller för att utreda, förhindra eller vidta åtgärder beträffande olaglig verksamhet. Vi kan exempelvis avslöja personlig information för brottsbekämpande myndigheter, andra statliga tjänstemän eller för tredje part som svar på straffrättsliga eller civilrättsliga stämningar. Ibland kommer dessa förfrågningar från våra Internet-, telekommunikations- och samlokaliseringsleverantörer över hela världen som levererar det nätverk som vi behöver för att erbjuda våra tjänster. För att upprätthålla integriteten på våra nätverk samarbetar vi ofta med förfrågningar från dessa tredje parts leverantörer och/eller förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga tjänstemän som riktas till dessa leverantörer.

Domstolsföreläggande

j2 Global lämnar inte ut personlig information om våra kunder förutom i enskilda fall som rör lag, skydd eller säkerhet. För att efterfråga kundinformation från j2 Global i ett tvistemål måste du delge j2 Global ett giltigt domstolsföreläggande, domstolsbeslut eller söka garanter och godkänna j2 Globals villkor nedan när det gäller ersättning. Alla civila stämningsansökningar ska riktas till:

j2 Cloud Services, Inc.
Subpoena Department
6922 Hollywood Boulevard
5th Floor
Los Angeles, CA 90028
Fax: 1-310-943-2400

eller:

j2 Global Ireland Limited
Legal Department
Unit 3, Woodford Business Park
Santry, Dublin 17
Irland
Fax: +353 1 633 5741

Vid mottagande av ett giltigt domstolsföreläggande ingår det i j2 Globals policy att underrätta abonnenten vars information efterfrågas. I icke akuta ärenden kommer j2 Global i allmänhet inte att samla ihop den stämda abonnentens personliga information förrän ungefär två veckor efter mottagandet av domstolsföreläggande om inte en formell invändning lämnas in av kunden eller om vi är juridiskt skyldiga att göra det.

j2 Globals avgifter är $90.00 per timme för research (plus extra avgifter om vittnesmål eller deposition krävs), $0.25 per sida och $22.00 för att svara via expressbud (eller motsvarande belopp i lokal valuta). Vi kommer att fakturera personen eller enheten som lämnar in domstolsföreläggandet och förespråkaren av domstolsföreläggandet måste betala inom 15 dagar från det att fakturan mottages. Checks should be made out to j2 Cloud Services, Inc. or j2 Global Ireland Ltd. respectively.

Det ingår i j2 Globals policy att lämna ut tillräckligt med information för att identifiera våra kunder om den som ansöker om information har lämnat in en rättslig åtgärd som ifrågasätter vår kund i vissa rättsliga oegentligheter eller förseelser eller kan visa att den begärda informationen är material till de frågor som rör det underliggande fallet. j2 Global kräver en kopia av klagomålet och alla styrkande handlingar som visar hur kundens kontoinformation är relaterad till pågående rättsprocess. Observera att j2 Global förbehåller sig rätten att bestämma efter eget gottfinnande hur denna policy tillämpas och denna policy skapar inte några tvingande juridiska rättigheter, varken för kunderna eller för frågande parter.

Samlad information (icke-personlig)

Vi delar insamlad demografisk information med våra partners och annonsörer. Denna är inte länkad till någon personlig information.

Tredje parts-mellanhänder

Vi använder ett utomstående företag för att fakturera användare för varor och tjänster. Dessutom kan vi använda tredje parter som värdar för delar av våra webbplatser och för att uppfylla vissa krav på information från våra användare. Dessa företag behåller, delar, lagrar eller använder inte personlig information för några andra syften.

Verksamhetsövergång

Om j2 Global genomgår en företagsövergång som t.ex. en sammanslagning, ett förvärv eller en försäljning av några eller alla sina tillgångar meddelar vi användare innan deras personliga information överförs eller blir föremål för annan sekretesspolicy.

Val/Opt-out

Användare har möjlighet att använda "opt-out" för att avböja att information används för ändamål som inte direkt är relaterade till våra webbplatser då vi ber om information. Våra registreringsformulär har en 'opt-in'-funktion från YesMail där användare kan välja att ta emot information om specialerbjudande som rör deras särskilda intressen. Användare måste välja aktivt för att få dessa erbjudanden.

j2 Global skickar även grundläggande information om speciella erbjudanden och partnertjänster som vi tror kan vara relevanta för användaren. Användare av j2 Globals gratistjänster blir automatiskt skickade och anses samtycka till att få denna information. Dessa material övervakas av j2 Global så att innehåll och regelbundenhet stämmer överens med önskemålen från våra gratisanvändare. j2 Globals gratisanvändare kan välja att uppgradera till en betaltjänst eller avbryta sina konton för att undvika dessa erbjudanden.

Betalande kunder hos j2 Global som inte vill erhålla dessa erbjudanden kan klicka på länken opt-out som finns i slutet av varje erbjudande.

Användare av våra webbplatser blir alltid meddelade när information samlas in av utomstående parter. Vi gör detta så att våra användare kan göra ett medvetet val om huruvida de ska fortsätta med tjänster som kräver en utomstående part.

Länkar

j2 Globals webbplatser innehåller länkar till andra platser. Observera att j2 Global inte ansvarar för integritetshanteringen på dessa webbplatser. Vi uppmuntrar våra användare att vara uppmärksamma när de lämnar vår webbplats och att läsa sekretesspolicyn på varje webbplats som samlar in personlig information. Denna sekretesspolicy gäller endast information som samlas in av j2 Global via dess webbplatser. j2 Global har annonser på och närstående relationer med ett flertal tredje parters webbplatser som leder intresserade parter till våra sidor. Information som samlas på dessa platser faller inte inom ramen för denna policy. j2 Global har co-branding-relationer med vissa webbplatser. En webbplats är en co-brand av j2 Global om den erbjuder j2 Global-teknologi eller service till dess kunder under ett annat varumärke. Co-branded-webbplatser kommer att ha sin egen sekretesspolicy som är specifik för varje sajt och användaren bör läsa den noggrant innan registrering.

Undersökningar

Emellanåt efterfrågar vi information från användare via undersökningar på webbplatsen. Att delta i dessa undersökningar är helt frivilligt och användaren kan därför välja om de vill lämna ut denna information. Information som efterfrågas omfattar vanligtvis kontaktinformation (såsom namn och adress) och demografisk information (såsom postnummer). Information från undersökningar kommer att användas för att övervaka eller förbättra användningen av och kvaliteten på j2 Globals tjänster. Användares personliga information delas inte med tredje parter om inte vi gett upplysning om detta och ett val för opt-out. Även om vi använder en mellanhand som utför dessa undersökningar så kan de inte använda kunders personliga information för några andra ändamål.

Tell-A-Friend

Om användare väljer att informera en vän om våra tjänster ber vi dem om vännens namn och e-postadress. j2 Global skickar automatiskt ut ett enskilt e-postmeddelande som erbjuder vännen att besöka j2 Globals webbplatser. j2 Global lagrar denna information endast för att skicka detta enda e-postmeddelande och övervaka framgången av vårt vänprogram.

Säkerhet

j2 Global vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda användares information. När användare skickar känslig information via j2 Globals webbplatser så skyddas deras information både online och offline.

När vårt registrerings-/beställningsformulär uppmanar användare att skriva in känslig information (såsom kreditkortsnummer) är informationen krypterad och skyddad med det bästa krypteringsprogrammet i branschen - SSL.

Förutom att vi använder SSL-kryptering för att skydda känslig information online använder vi också säkerhetsåtgärder för att skydda användarinformation offline. Alla våra användares information, inte bara den känsliga information som nämns ovan, är begränsad till våra kontor. Endast anställda som behöver information för att utföra ett särskilt jobb (exempelvis kundservicepersonal eller faktureringskontorister) ges tillgång till personlig information. Avslutningsvis befinner sig de servrar som lagrar personlig information i en säker miljö.

Delgivning av information

För att j2 Global ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot användarna är det nödvändigt för oss att komplettera den information vi får med information från tredje part. j2 Global verifierar faktureringsadress för alla kreditkortstransaktioner och kan skaffa kreditupplysningar för en del företagskunder. Den information som erhålls från dessa tredje parters källor hanteras på ett sätt som överensstämmer med j2 Globals sekretesspolicy.

Få tillgång till/ändra/uppdatera/radera personlig information

j2 Global anstränger sig i god tro för att ge användarna tillgång till sin personliga information och för att rätta denna information om den är felaktig eller ta bort information på användarnas begäran såvida den inte måste behållas enligt lag. Användare är skyldiga att identifiera sig och den information de vill komma åt, korrigera eller ta bort innan vi behandlar en sådan begäran. Detta kan vanligtvis genomföras på profilsidan av j2 Globals service via användaren eller geom kontakt med medarbetare på kundservice.

Meddelande om ändringar

Om vi bestämmer oss för att ändra vår sekretesspolicy publiceras detta i sekretesspolicyn och på andra platser som vi anser viktiga så att våra användare alltid är medvetna om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter vi avslöjar den. Vi kommer att använda informationen i enlighet med den sekretesspolicy under vilken informationen samlades in.

Vi kommer att informera användare via e-post om vi på något sätt använder personlig information från användare på annat sätt än det som angivits då den samlades in. Användarna kommer att ha möjlighet att välja om vi får använda deras information på ett annat sätt. Om användare har valt bort all kommunikation med j2 Global eller tagit bort/avaktiverat sitt konto så kommer de dock inte att kontaktas och deras personliga information kommer inte heller att användas på detta nya sätt. Om vi gör större ändringar i vår sekretesspolicy som inte påverkar användarinformation som redan finns lagrad i vår databas kommer vi att publicera ett tydligt meddelande på vår webbplats som upplyser användare om ändringen. I vissa fall när vi lägger ut ett meddelande kommer vi även att skicka e-post till användare som har valt att ta emot kommunikation från oss och meddela dem om förändringarna i vår policy.

Transfer of Personal Data

Should we transfer your personal data from j2 Global Ireland Limited to j2 Cloud Services, Inc. (for example, in the context of provision of the services we have contracted to provide to you together with the processing of your billing information), we will do so in a lawful manner through the use of Model Contracts for the transfer of personal data to third countries, as detailed by the European Commission.

Datalagring

Tiden under vilken vi lagrar information varierar beroende på vad informationen används till. I vissa fall finns det lagstadgade minimiperioder för lagring av data. Om det inte finns en specific rättslig skyldighet för oss att lagra informationen kommer vi inte att lagra den längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna samlades in eller för vilka den ska bearbetas ytterligare.

Frågor?
Ring oss
08 403 049 61
infose@mail.efax.com
nedre kurva
o o o